Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

air

 • "air" içeren Terimler...
 • air circuit breaker: havalı kesici
 • air gap: hava aralığı
 • airbrush: hava fırçası
 • aircraft wireless control: uçağın telsiz kumandası
 • aircraft-satellite link channel: uçak-uydu radyo kanalı
 • airport surveillance radar: havaalanı gözetim radarı
 • ground air communications: yer-hava iletişimi
 • ground air guided missile: yerden havaya güdümlü füze
 • guided aircraft missile: güdümlü uçak füzesi
 • n-port network, n-terminal pair network: n-kapılı devre
 • on-the-air: yayında
 • pair: (elektrik) ikitel
 • paired cable: ikitelli kablo
 • paired: eşli
 • shielded line pair: ekranlı hat çifti
 • terminal pair (port): bağlantı kapısı; kapı
 • twisted pair: bükülü tel çifti
 • ACH (see air changes per hour): saatlik hava değişimi
 • air: hava
 • air agitation system: hava hareket sistemi
 • air analysis: hava analizi
 • air atomizing burner: hava atomizörlü yakıcı (brülör)
 • air blast cooling: hava üflemeli soğutma
 • air brick: boşluklu tuğla, delikli tuğla
 • air bubble: hava kabarcığı
 • air change: hava değişimi
 • air change rate: hava değişim sayısı
 • air changes per hour: saatlik hava değişimi
 • air circulation: hava sirkülayonu, hava dolaşımı
 • air circulation rate: hava sirkülasyon sayısı
 • air cleaner: hava temizleyici
 • air cleaning: hava temizleme
 • air condition: havayı şartlandırma
 • air conditioner: klima cihazı, iklimlendirici (aygıt)
 • air conditioning: klimatizasyon, iklimlendirme
 • air conditioning process: klimatizasyon işlemi, iklimlendirme işlemi
 • air conditioning system: klimatizasyon sistemi, iklimlendirme sistemi
 • air consumption: hava tüketimi
 • air contaminant: hava kirletici
 • air cooler: hava soğutucusu
 • air cooler battery: soğutucu bataryası
 • air cooling: hava soğutma
 • air current: hava akımı
 • air curtain: hava perdesi
 • air cushion: hava yastığı
 • air damper: hava damperi
 • air dehumidification: havadan nem alımı
 • air dehumidifier: hava nem alıcısı
 • air diffusion: hava difüzyonu
 • air discharge coefficient: hava çıkış katsayısı
 • air distribution: hava dağıtımı
 • air distribution envelope: hava dağıtım kutusu
 • air drop: havanın düşmesi
 • air dryer: hava kurutucu
 • air drying: hava kurutma
 • air duct: hava kanalı
 • air dumping: havayı ayırma
 • air eliminator: hava ayırıcı, hava alıcı
 • air exfiltration: havayı ayırma
 • air exhaust: hava atılması, hava emilmesi
 • air filter: hava filtresi
 • air flow: hava akışı
 • air flow pattern: hava akış modeli
 • air flow rate: hava akış sayısı
 • air flow resistance: hava akış direnci
 • air handling unit: klima santralı
 • air heater: hava ısıtıcısı
 • air heater battery: ısıtıcı batarya
 • air heating: hava ile ısıtma
 • air humidification: havayı nemlendirme
 • air humidifier: nemlendirici
 • air infiltration: hava enfiltrasyonu
 • air inlet: hava girişi
 • air intake: hava alışı
 • air jet: hava ışını, hava jeti
 • air leak: hava kaçağı
 • air leakage: hava kaçağı, hava kaybı
 • air lock: hava kilidi, hava cebi
 • air mixing unit: hava karışım ünitesi
 • air motor: hava motoru
 • air movement: hava hareketi
 • air outlet: hava çıkışı
 • air passage: hava geçişi
 • air pocket: hava cebi
 • air pollution: hava kirliliği
 • air pollution concentration: hava kirliliği konsentrasyonu
 • air pre-heater: hava ön ısıtıcısı
 • air pressure: hava basıncı
 • air pump: hava pompası
 • air purity: hava saflığı, temizliği
 • air quality: hava kalitesi
 • air quality control: hava kalitesi kontrolu
 • air quality sensor: hava kalitesi duyar elemanı
 • air regulating damper: hava ayar damperi
 • air renewal: hava yenilenmesi
 • air requirement: hava ihtiyacı
 • air seal: hava salmastrası, hava sızdırmaz conta
 • air seperation: hava ayırıcı
 • air space: hava boşluğu
 • air speed: hava hızı
 • air splitter: hava (akımı) parçalayıcı
 • air spread: hava dağıtımı
 • air stratification: hava tabakalanması
 • air supply: veriş havası
 • air supply fixtures: hava temin teçhizatı
 • air terminal device: hava çıkışı
 • air throughput: hava menfezi, hava geçiş elemanı
 • air throw: hava atış mesafesi
 • air tightness: hava sızdırmazlığı
 • air treatment: hava işleme, temizleme
 • air valve (see air damper): hava damperi, hava vanası
 • air velocity (see air speed): hava hızı
 • air vent: hava tahliyesi
 • air vessel: hava tankı
 • air washer: hava yıkayıcı
 • air well: hava bacası
 • airborne particles: hava ile birlikte taşınan parçalar, partiküller
 • airborne sound: havada yayılan ses
 • air-cooled (adj): hava soğutmalı
 • air-cooled condenser: hava soğutmalı kondenser
 • air-cooled condensing unit: hava soğutmalı kondenser ünitesi (grubu)
 • air-cycle refrigeration: hava çevrimi soğutması
 • air-dried (adj): hava kurutmalı
 • airfoil fan: kanatlı fan
 • airtight (adj): hava sızdırmaz
 • all-air air conditioning system: havalı klima sistemi
 • ambient air: ortam havası
 • auxiliary air: yardımcı ilave hava
 • blast cooling (see air blast cooling): üflemeli soğutma
 • capillary air washer: kapiler hava yıkayıcı
 • cellular air filter (see cellular filter): hücreli hava filtresi
 • central station air handling unit: merkezi klima santralı
 • clean air: temiz hava
 • clean air act: havanın temiz tutulması kanunu
 • cold air: soğuk hava
 • combustion air: yanma havası
 • combustive air: yanma havası
 • comfort air conditioning system: konfor amaçlı klima sistemi
 • compressed air: basınçlı hava
 • condition of the air: havanın durumu (şartları)
 • conditioned air: şartlandırılmış hava
 • console air conditioner: konsol (duvar) tipi, klima cihazı
 • cooled air: soğutulmuş hava
 • cooling air: soğutma havası
 • dead-air pocket: rüzgara karşı korunmuş
 • design air flow: tasarlanan hava akışı
 • direct-fired air heater: doğrudan yanmalı hava ısıtıcı
 • directional supply air terminal device: yönlendirilmiş çıkış menfezi
 • dry air: kuru hava
 • dry air cooler: kuru hava soğutucusu
 • dry-type air cooler: kuru tip hava soğutucu
 • dual duct air conditioning system: iki kanallı klima sistemi
 • evaporative air conditioner: buharlaşmalı klima cihazı
 • excess air: fazla hava, hava fazlalığı
 • exhaust air: egzoz havası
 • exhaust air equipment: egzoz havası ekipmanı
 • exhaust air filter: egzoz havası filtresi
 • exhaust air system: egzoz havası sistemi
 • exhaust air terminal device: egzoz çıkış, ızgarası, menfezi
 • exit air: çıkış havası
 • fan air density: fan hava yoğunluğu
 • forced air: basınçlı hava
 • forced warm air furnace: cebri sıcak havalı fırın
 • forced-circulation air cooler: cebri sirkülasyonlu hava soğutucu
 • free blow air conditioner: serbest üflemeli klima cihazı
 • free-delivery-type air cooler: serbest üflemeli hava soğutucusu
 • fresh air: taze hava
 • fresh air make up: taze hava oranı
 • full air conditioning: tüm mahallaerin klimatize edilmesi
 • gas-fired air heater: gazlı hava ısıtıcısı
 • gas-fired air heating: gazlı hava ısıtması
 • hair crack: kılcal çatlak
 • hair hygrometer: kıl higrometre (nem ölçer)
 • high-velocity air conditioning: yüksek hızlı klima tesisatı
 • hot air: sıcak hava
 • IAQ (see indoor air quality): iç hava kalitesi
 • indoor air: mahal havası
 • indoor air quality: mahal havası kalitesi
 • industrial air conditioning: endüstriyel klimatizasyon
 • ingresse (of air): hava girişi
 • inside air: mahal havası, iç hava
 • intake air: üfleme havası
 • low-pressure air conditioning system: alçak basınçlı klima sistemi
 • make up air: ilave hava
 • make up air unit: taze hava hazırlama cihazı
 • marine air conditioning: gemi klima sistemi
 • mean time to repair: ortalama tamir (onarım) süresi
 • minimum air quantity: minumum hava miktarı
 • mixed air: karışım havası
 • modular air conditioning system: paket tip klima sistemi
 • MTTR (see mean time to repair): ortalama tamir (onarım) süresi
 • natural convection air cooler: doğal konveksiyonlu hava soğutucusu
 • oil bath air filter: yağlı hava filtresi
 • outdoor air: dış hava
 • outlet air: çıkış havası
 • outside air: dış hava
 • packaged air conditioner: oda tipi klima cihazı
 • packaged terminal air conditioning system: montaja hazır hava şartlandırma tesisi
 • primary air: primer (birincil) hava
 • process air conditioning: proses havası şartlandırılması
 • recirculated air: çevrim havası (yeniden sirküle etme)
 • residential air conditioning: ev klima tesisi
 • return air: geri dönüş havası
 • return air inlet: geri dönüş havası girişi
 • roof-top air conditioner: çatı tipi klima cihazı
 • room air: oda havası
 • room air conditioner: oda tipi klima cihazı
 • room air humidifier: oda tipi hava nemlendirici
 • saturated air: doymuş hava
 • secondary air: sekonder hava
 • self-contained air conditioning system: kompakt klima sistemi
 • single-duct air conditioning plant: tek kanallı klima tesisi
 • solar air temperature: güneşli hava sıcaklığı
 • standart air: normal atmosfer, normal hava
 • steam jet air ejector: buhar püskürtmeli hava ejektörü
 • stratified air flow: tabakalı hava akışı
 • summer air conditioning: yaz (mevsimi) klimatizasyonu
 • supply air: besleme (üfleme) havası
 • supply air opening: besleme havası menfezi
 • supply-air equipment: besleme havası ekipmanı
 • supply-air outlet: besleme havası çıkışı
 • supply-air system: besleme havası sistemi
 • three-pipe air conditioning system: üç borulu klima sistemi
 • through-the-wall air conditioner: duvar geçişli klima cihazı
 • treated air: işlenmiş hava
 • under grate air supply: ızgara altından hava temini (verme)
 • unitary air conditioner: montaja hazır olarak imal edilmiş klima cihazı
 • variable air volume: değişken hava debisi
 • variable air volume control: değişken hava debisi kontrolü
 • variable air volume system: değişken hava debisi sistemi
 • VAV (see variable air volume): değişken hava debisi
 • VAV control (see variable air volume control): değişken hava debisi kontrolü
 • VAV system (see variable air volume system): değişken hava debisi sistemi
 • ventilating rate ( see air change rate): hava değişim oranı
 • vitiated air: bozulmuş (kötü) hava
 • wall-mounted air heater: duvar tipi hava ısıtıcısı
 • warm air: sıcak hava
 • warm air curtain: sıcak hava perdesi
 • warm air duct: sıcak hava kanalı
 • warm air heater: sıcak hava ısıtıcısı
 • warm air heating: sıcak havalı ısıtma
 • warm air heating unit: sıcak havalı ısıtma cihazı
 • warm air output: sıcak hava kapasitesi
 • washer (see air washer): hava yıkayıcı
 • wet-type air cooler: nemle çalışan hava soğutucu
 • window air conditioner: pencere tipi klima cihazı
 • winter air conditioning: kış klimatizasyonu
 • zone air conditioner: zon tipi klima cihazı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön