Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

backbone

 • "backbone" içeren Terimler...
 • backbone network: omurga ağ
 • backbone: omurga
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • back door: gizli kapı
 • back off: geri çekme
 • back scattering: geri saçılım
 • back tracking (audit): geri iz sürme
 • back-to-back connection: sırt sırta bağlanma
 • back-up file: yedekleme dosyası
 • back-up system: yedek dizge
 • backbone network: omurga ağ
 • backbone: omurga
 • background application: arkaplan uygulaması
 • background: ardalan, arkaplan
 • background data: arkaplan verileri
 • background processing: önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri
 • backlighted: arkadan aydınlatmalı
 • backlit screen: arkadan aydınlatılmış ekran
 • backlog: hizmet bekleyen
 • backplane: arkaplan, sırt
 • backpropagation: geri yayılım
 • backslash: ters kesme imi
 • backspace key: geri tuşu
 • backspace, to: (bir) geri almak
 • backtab: geri sekme
 • backtrack search: geriye dönük arama
 • backup center: yedekleme merkezi
 • backup computer: yedekleme bilgisayarı
 • backup copy: yedekleme kopyası
 • backup disk: yedekleme diski
 • backup facility: yedekleme merkezi
 • backup file: yedekleme kütüğü
 • backup frequency: yedekleme sıklığı
 • backup operations: yedekleme işlemleri
 • backup procedure: yedekleme yordamı
 • backup, to: yedeklemek
 • backward compatible: geçmişle bağdaşır
 • backward shift operator: geri kaydırma işleci
 • backward signalling: geri yönde imleşim
 • backward wave: geri yönde dalga
 • back pressure: karşı basınç
 • back pressure regulator: karşı basınç regülatörü (düzenleyicisi)
 • back pressure valve: karşı basınç vanası
 • backdraught: arka çekiş, geri akış
 • backdraught damper: çekiş damperi
 • background heating: arkadan ısıtma
 • background irradiance: ana ışınım
 • back-up (adj): rezerv, emniyet için
 • back-up battery: yedek batarya
 • backward-curved (adj): geriye doğru meyilli
<< Anasayfaya geri dön