Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

base

 • "base" içeren Terimler...
 • base: 1) taban, temel, 2) üs
 • base address: taban adresi
 • base period: temel dönem
 • base quantity: temel büyüklük
 • base register: taban yazmacı
 • base station: üs radyosu
 • base unit of measurement: temel ölçüm birimi.
 • baseband amplifier: tabanbant yükselteci
 • baseband local area network: tabanbant yerel alan ağı
 • baseband modem: tabanbant modemi
 • baseband signalling: tabanbantta sinyalleşme
 • baseband: tabanbant, tabankuşak
 • baseline: 1) dayanak, 2) taban çizgisi
 • baseline document: dayanak belgesi
 • contention-based access: çekişmeli erişim
 • database administrator: veritabanı yönetmeni
 • database integrity: veritabanı bütünlüğü
 • database management: veritabanı yönetimi
 • database: veritabanı
 • distributed database; DDB: dağıtık veritabanı
 • knowledge based method: bilgi tabanlı yöntem
 • knowledge based system: bilgi tabanlı sistem
 • network database: ağ veritabanı
 • pen-based computer: kalem bilgisayar
 • relational data base: ilişkisel veri tabanı
 • rule based: kuralcı, kurala dayalı
 • sensor based system: duyuculara dayalı sistem
 • shore based radar: kıyı radarı
 • terminal based linearity: uç değer doğrusallığı (ölçme)
 • zero based linearity: alt değer doğrusallığı
 • base: esas, temel
 • base plant: temel plakası
 • baseboard: süpürgelik, konvektör (döşemeye yakın, duavar tipi)
 • baseboard heater: konvektör (döşemeye yakın, duvar tipi)
 • baseboard radiator: radyatör (döşemeye yakın, duvar tipi)
 • baseload generation: ana (temel) yük enerji üretimi
 • basement: zemin katı, bodrum katı
 • chimney base: baca temeli
 • chimney intake at base: tabandan baca girişi
 • communication based system: haberleşmeye dayalı sistem
 • computer-based system: bilgisayar esasına dayalı sistem
 • database: veri tabanı
 • skirting heater (see basebord heater): etek ısıtıcı, süpürgelik
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön