Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

bit

 • "bit" içeren Terimler...
 • arbitrary function: gelişigüzel işlev
 • arbitrary: gelişigüzel, dilemsel
 • arbitrary sequence computer: gelişigüzel sıralı bilgisayar
 • bit allocation bit: atama, bit ayırma
 • bit error probability: bit hata olasılığı
 • bit error rate: bit hata oranı
 • bit: ikil, bit
 • bit instruction: bit komutu
 • bit interleaving: bit biniştirme
 • bit map: bit haritası, bit eşlemi
 • bit operation: bit işlemi
 • bit pattern: bit örüntüsü
 • bit position: bit konumu
 • bit rate: bit hızı
 • bit stream: bit katarı
 • bit string: bit dizgisi
 • bit-order of transmission: iletimde bit düzeni
 • bit-oriented: ikile yönelik, bite yönelik
 • bit-oriented protocol: bite yönelik protokol
 • bit-serial: bit-dizisel
 • bit/s: bit/saniye
 • bitwise bit: bit
 • check digit, bit: sağlama basamağı, biti
 • circular orbit: dairesel yörünge
 • equivalent bit rate: eşdeğer bit hızı
 • frame bit: çerçeve biti
 • geosynchronous orbit: yere eşzamanlı yörünge
 • information bit: bilgi biti
 • inhibit signal: ketleme sinyali
 • inhibit winding: ketleme sargısı
 • inhibit, to: ketlemek, ket vurmak
 • least significant bit: en önemsiz bit
 • low earth orbit: alçak yörünge
 • most significant bit: en önemli bit
 • orbit sharing: yörünge paylaşımı
 • orbit: yörünge
 • orbit, to (a satellite): uyduyu yörüngeye oturtma
 • overhead bits: ek bitler, destek işlem bitleri
 • parity bit: eşlik ikili, eşlik biti
 • status bit: durum ikilisi, durum biti
 • stop bit: durma biti
 • synchronization bit: eşzamanlama biti
 • test bit pattern: sınayıcı bit örüntüsü
 • zero bit insertion: sıfır bitini araya sokma
 • bit: ikili sistemde rakam
 • bitumen paper: bitümlü kağıt
 • bituminous coal: bitümlü kömür
 • bituminous paint: bitümlü boya
 • corrosion inhibitor: paslanma önleyici madde
 • inhibitor: inhibitör
 • non-bitumenous: yağsız kömür, antrasit
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön