Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

bounce

 • "bounce" içeren Terimler...
 • bounce: 1) sıçrama (kontak), 2) sekme
 • bounced mail: geri seken posta
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • bounce: 1) sıçrama (kontak), 2) sekme
 • bounced mail: geri seken posta
 • bound electron: bağlı elektron
 • boundary value problem: sınır değer sorunu
 • bounded growth: sınırlı büyüme
 • bounded input bounded output system: sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
 • boundary: sınır
 • boundary conditions: sınır şartları
 • boundary layer: sınır tabakası
<< Anasayfaya geri dön