Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

bus

 • "bus" içeren Terimler...
 • accumulator bus: birikeç yolu
 • address bus: adres veriyolu
 • bus: 1) veriyolu, 2) bara
 • bus access control: veriyolu erişim denetimi
 • bus driver: veriyolu sürücüsü
 • bus network: veriyolu ağı
 • busbar: bara, toplayıcı çubuk
 • Bush matrix: Bush matrisi
 • busy hour: meşgul saat
 • busy: kullanımda, meşgul
 • busy state: meşgul durum
 • busy tone: meşgul sinyali
 • busy-flash signal: meşgul ışığı
 • computer abuse: bilgisayarın kötüye kullanımı
 • data bus: veri yolu
 • information system abuse: bilgisayarın kötüye kullanımı
 • insulating bushing: geçit yalıtıcısı
 • local bus: yerel veriyolu
 • optical bus: optik (ışıl) veriyolu
 • output bus: çıkış veriyolu
 • peripheral bus: çevre veriyolu
 • token bus: andaçlı veriyolu
 • bus (electrical): bara
 • bush: yatak kovanı
 • bush half: yarım burç
 • bushing: muf, klavuz
 • combustibility (adj): yanabilirlik
 • combustible (adj): yanabilir
 • combustible gas (or vapour) detector: yanma gazı dedektörü
 • combustion: yanma
 • combustion (gas) test: yanma (gaz) testi
 • combustion air: yanma havası
 • combustion arrangement: yakma mekanizması
 • combustion chamber: yanma odası
 • combustion chamber lining: yanma odası örülmesi
 • combustion controller: yanma kontrolü
 • combustion detector: yanma detektörü
 • combustion diagram: yanma diyagramı
 • combustion duration: yanma süresi
 • combustion efficiency: yanma verimi
 • combustion heat: yanma ısısı
 • combustion medium: yanma maddesi, akaryakıt
 • combustion product: yanma ürünü
 • combustion regulator: yanma regülatörü
 • combustion residue: yanma artığı
 • combustion space: yanma hücresi
 • combustion temperature: yanma sıcaklığı
 • combustion turbine: gaz türbini
 • combustion velocity: yanma hızı
 • combustion ventilation: yanma havası girişi
 • combustion volume: yanma hacmi
 • combustive air: yanma havası
 • complete combustion: tam yanma
 • downward combustion: aşağıya doğru yanma
 • fluidized bed combustion: akışkan yataklı yakma
 • forced-draught combustion chamber: cebri çekişli yanma odası
 • incombustible (adj): yakılamayan, yanmaz
 • incomplete combustion: eksik yanma
 • perfect combustion: ideal (tam) yanma
 • pressurized combustion chamber: basınçlı yanma odası
 • signal bus: sinyal barası
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön