Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

center

 • "center" içeren Terimler...
 • backup center: yedekleme merkezi
 • center alignment: (yazıyı) ortalama
 • center: merkez, özek
 • data processing center: bilgi işlem merkezi
 • duplicate data center: yedekleme merkezi
 • key distribution center: şifredağıtım merkezi
 • switching center: anahtarlama merkezi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • center alignment: (yazıyı) ortalama
 • center: merkez, özek
 • central: merkezi, özeksel
 • central moment: özeksel moment
 • central office: santral
 • central processing unit, CPU: merkezi işlem birimi
 • centralized management: merkezi yönetim
 • centralized: merkezileş(tiril)miş, özekselleş(tiril)miş
 • centralized processing: merkezi işleme
 • centrifugal force: merkezkaç kuvvet
 • centripetal force: merkezcil kuvvet
 • central boiler plant: merkezi kazan tesisi
 • central control: merkezi kontrol
 • central control panel: merkezi kontrol paneli
 • central heating: merkezi ısıtma
 • central heating plant: merkezi ısıtma tesisi
 • central heating station: merkezi ısıtma istasyonu
 • central processor unit: merkezi işlem birimi
 • central station air handling unit: merkezi klima santralı
 • centre of gravity: ağırlık merkezi
 • centre-line velocity: eksenel hız
 • centrifugal (adj): merkezkaç (santrifüj)
 • centrifugal compressor: santrifüj kompresör
 • centrifugal fan: radyal fan
 • centrifugal force: santrifüj kuvvet
 • centrifugal pump: santrifüj pompa
 • centrifugal separator: santrifüj ayırıcı
 • centrifuge: santrifüj
 • centrigrade: santigrad
<< Anasayfaya geri dön