Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

channel

 • "channel" içeren Terimler...
 • adjacent channel interference, ACI: komşu kanal karışması
 • adjacent channel: komşu kanal
 • adjacent channel selectivity: komşu kanal seçiciliği
 • aircraft-satellite link channel: uçak-uydu radyo kanalı
 • analog data channel: analog veri kanalı
 • binary symmetric channel: ikili bakışımlı kanal
 • bypass channel: yangeçit kanalı
 • carrier channel: taşıyıcı kanalı
 • channel demultiplexing: (bir) kanalı çoğullamadan çıkarma
 • channel equipment: kanal (çoğullama) donatısı
 • channel gate: kanal kapısı
 • channel group: kanal grubu
 • channel spacing: kanal aralığı
 • channel splitting: kanal bölümlenmesi
 • channel substructure: kanal altyapısı
 • channeling: kanallaşma
 • clear channel: şifresiz kanal
 • co-channel interference: ortak kanal karışması
 • co-channel stations: ortak kanal istasyonları
 • communication channel: iletişim kanalı
 • digilogue channel: analog sayısal kanal
 • digital channel: sayısal kanal
 • fading channel: sönümlü kanal
 • four wire channel: dört telli kanal
 • multicarrier multichannel system: çok-taşıyıcılı çok-kanallı sistem
 • multiplex channel: çoğullamalı kanal
 • reverse channel: ters yönde kanal
 • selector channel: seçici kanal
 • subchannel: altkanal
 • symmetrical channel: bakışımlı kanal
 • tributary channel: kol kanalı
 • two-wire channel: iki telli kanal
 • voice grade channel: ses niteliğinde kanal
 • channel: kanal
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön