Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

character

 • "character" içeren Terimler...
 • acknowledge character: alındı damgası
 • alphabetic character: alfabetik (abecesel) damga
 • alphanumeric character: alfasayısal damga
 • alternate character set: öteki karakter kümesi
 • Boolean character: Boole damgası
 • cancel character: vazgeç damgası
 • character: damga, karakter
 • character generator: damga (karakter) üreteci
 • character pitch: damga (karakter) sıklığı
 • character recognition: damga (karakter) tanıma
 • character set: damga (karakter) kümesi
 • character string: damga (karakter) dizgisi
 • characteristic: ayırt edici özellik, karakteristik
 • characteristic function: belirtev, tanımalık işlev
 • characterize, to: tanımlamak, ıralamak, betimlemek
 • check character: sağlama damgası
 • continuation character: sürdürme karakteri
 • control character: kontrol damgası
 • delete character: sil damgası
 • drawing character: çizim damgası (karakteri)
 • end of character: sonu damgası
 • escape character: kaçış damgası, değiştirme damgası
 • fill character: doldurma karakteri
 • frequency response characteristics: frekans (sıklık) yanıtı özellikleri
 • gap character: aralık damgası (yazı işleme)
 • global character: joker; değiştirilebilir damga
 • graphic character: grafik damga
 • identification character: tanıtma damgası
 • idle character: boş damga, eylemsiz damga
 • ignore character: unut damgası
 • illegal character: geçersiz damga, kuraldışı damga
 • inherent characteristic of a system: sistemin özeğrisi
 • insertion character: araya sokma damgası
 • invalid character: geçersiz damga
 • leading characters: önce gelen karakterler
 • least significant character: en önemsiz damga, en sağdaki damga
 • loop gain characteristic: döngü kazanç işlevi
 • most significant character: en soldaki damga, en önemli damga
 • non-numerical character: sayısal olmayan damga
 • non-printing characters: basılamaz karakterler
 • numeric character: sayısal damga
 • numeric character set: sayısal damga takımı
 • optical character reader: optik damga okuyucu
 • pitch of a character: karakter yazım sıklığı
 • polling character: sorgulama damgası
 • printer character: yazıcı damgası
 • receiver operating characteristics: karar vericinin etkinliği
 • response characteristics: tepki özelliği
 • shift out character, SO: özel koda geçiş damgası
 • sign character: işaret damgası
 • space character: aralık damgası
 • special character: özel damga
 • start of (character, text): başı damgası (damga, metin)
 • wildcard character: joker, genel arama karakteri
 • characteristic: karakteristik
 • characteristic curve: karakteristik eğri
 • characteristic number: anma numarası
 • room characteristic: oda karakteristiği (tanım büyüklüğü)
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön