Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

charge

 • "charge" içeren Terimler...
 • battery charger: batarya yükleci
 • call charge,: call fee arama ücreti
 • charge coupled device, CCD: yükten bağlaşımlı aygıt
 • charge density: yük yoğunluğu
 • charge exchange phenomenon: yük alışveriş olgusu
 • charge of an electron: elektronun yükü
 • charge, to: yüklemek
 • charged particle: yüklü parçacık
 • corona discharge: korona boşalması
 • discharge: boşaltım; yük boşalımı
 • discharge coefficient: boşaltma katsayısı
 • discharge, to: boşaltmak (enerji)
 • electric discharge: elektrik boşalımı
 • electrical discharge: elektriksel boşalma
 • electrostatic discharge: elektrostatik (durukyük) boşalma(sı)
 • free charge: serbest yük
 • free of charge: ücretsiz
 • glow discharge: akkor boşalma
 • negative charge: eksi (negatif) yük
 • reverse charge: ödemeli
 • self-maintained discharge: kendini sürdüren boşalma
 • space charge: uzay yükü
 • air discharge coefficient: hava çıkış katsayısı
 • angle of discharge: üfleme açısı
 • charge: yükleme (şarj etme)
 • charge (vb): şarj etmek
 • charge controller: yükleme kontrolörü
 • chargehand: postabaşı, formen
 • coefficient of discharge: boşaltma katsayısı
 • compressor discharge: kompresör boşaltması (tahliye)
 • compressor discharge stroke: kompresör boşaltma stroku
 • delivery valva (see discharge valve): tahliye (boşaltma) vanası
 • discharge: boşaltma, deşarj etme
 • discharge (vb): boşaltmak, deşarj etmek
 • discharge device: boşaltma cihazı (düzeneği)
 • discharge gauge: boşaltma manometresi
 • discharge head: boşaltma basıncı
 • discharge line: boşaltma hattı
 • discharge of coefficient: boşaltma katsayısı
 • discharge opening: boşaltma açıklığı
 • discharge pressure: boşaltma basıncı
 • discharge rate: boşaltma debisi
 • discharge shaft: boşaltma (egzos) bacası
 • discharge stop valve: boşaltma kesme vanası
 • discharge stroke: boşaltma stroku
 • discharge temperature: boşaltma sıcaklığı
 • discharge valve: boşaltma vanası
 • filling (see initial charge): ilk dolum, doldurma
 • flat rate charge: götürü ücret
 • high discharge temperature cutout: aşırı sıcaklık kesici şalter
 • initial charge: ilk dolum (doldurma)
 • slag discharge: curuf atma, çıkarma,boşalma
 • tap discharge rate: musluk boşalma oranı
 • vapour-charged power element: buharla çalışan enerji üreticisi
 • water discharge: su atma (deşarj), boşaltma
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön