Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

code

 • "code" içeren Terimler...
 • absolute code: makina dilindeki kod, mutlak kod
 • adaptive differential pulse code modulation: uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi
 • alphabetic code: alfabetik (abecesel) kod
 • alternate code page: öteki kod sayfası
 • authentication code: aslıyla aynılık kodu; 2) kimlik kanıtlama kodu
 • balanced code: dengeli kod
 • bar code: çubuk kod
 • Baudot code: Baudot kodu
 • binary coded decimal, BCD coding: ikiye kodlanmış onlu
 • chain code: zincir kodu
 • code conversion: kod çevrimi
 • code: kod
 • code word: kod sözcüğü
 • code, to: 1) kodlamak; 2) programlamak
 • codebook: kod çizelgesi
 • codebreaking: kripto analizi
 • codec: kodlayıcı-kodçözücü
 • coder: kodlayıcı
 • compiler code: derleyici kodu
 • counter decoder: sayaçlı kodçözücü
 • country code: ülke kodu
 • cyclic redundancy code, CRC: çevrimsel artıklık kodu
 • data code: veri kodu
 • decode, to: kodçözmek
 • decoder: kodçözücü
 • differential pulse code modulation, DPCM: Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi,
 • encode, to: kodlamak
 • encoder: kodlayıcı
 • error detecting code: hata sezen kod
 • executable code, machine code: makina kodu
 • extended code: genişletilmiş kod
 • microcode: mikrokod
 • non-return-to-zero code: sıfıra dönüşsüz kod
 • NRZ code: sıfıra dönüşsüz kod
 • object code: amaç kodu
 • pseudo code: sözde program
 • pulse code modulation, PCM: darbe (vurum) kod kiplenimi
 • redundant code: artıklı kod
 • self-complementing code: kendini tümleyen kod
 • space code: boşluk kodu
 • ternary code: üçlü kod
 • transcoding; code conversion: kod çevrimi
 • two-out-of-five code: beşten ikisi kodu
 • unit distance code: birim uzaklıklı kod
 • universal product code: evrensel ürün kodu
 • virus code: virüs kodu
 • zero code suppression: sıfır kodlarını yoketme
 • code: kod
 • colour code: renk skalası
 • computer code: bilgisayar kodu
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön