Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

collector

 • "collector" içeren Terimler...
 • electron collector: elektron toplayıcısı
 • collector: toplayıcı (kollektör)
 • concentrating solar collector: yoğunlaştırıcı güneş kollektörü
 • flat plate collector: düz plakalı kollektör
 • solar collector: güneş kollektörü
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • collaborative computing: imeceli bilgi işleme
 • collate, to: harmanlamak
 • collating sequence: harmanlama sırası
 • collect call: ödemeli çağrı
 • collection: derlem, koleksiyon
 • collective standard: bileşik standart
 • collimator: koşutlayıcı
 • collinear points: doğrudaş noktalar
 • collinearity: doğrudaşlık
 • collision avoidance: engel sakınma
 • collision: çarpışma
 • collision excitation: çarpışma ile uyarma
 • collision frequency: çarpışma sıklığı
 • collision probability: çarpışma olasılığı
 • collector: toplayıcı (kollektör)
<< Anasayfaya geri dön