Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

communication

 • "communication" içeren Terimler...
 • binary asynchronous communication: ikili eşzamansız iletim
 • binary synchronous communication: ikili eşzamanlı iletim
 • broadband communication: genişbantlı iletişim
 • burst communication: çoğuşmalı iletişim
 • communication adapter: iletişim uyarlayıcısı
 • communication channel: iletişim kanalı
 • communication engineering: iletişim mühendisliği
 • communication network: iletişim ağı
 • communication network management: iletişim ağı yönetimi
 • communication protocol: iletişim protokolu
 • communication satellite: iletişim uydusu
 • communication server: iletişim işgöreni, sunucu
 • communication system: komuta ve kontrol iletişim sistemi
 • communication theory: iletişim kuramı
 • communications security: iletişim güvenliği
 • computer communication: bilgisayar iletişimi
 • data communication: veri iletişimi
 • digital communication system: sayısal iletişim sistemi
 • duplex communication: çift yönlü iletişim
 • ground air communications: yer-hava iletişimi
 • indoor communication: bina içi iletişim
 • infrared communication: kızılötesi iletişim
 • long distance communication: şehirlerarası iletişim
 • narrowband communication: dar bantlı iletişim
 • peer to peer communication: eşdüzeyler arası iletişim
 • point to point communication: noktadan noktaya iletişim
 • portable radiocommunication set: taşınır alıcı verici
 • satellite communication system: uydu iletişim dizgesi
 • serial communication: seri (dizisel) iletişim
 • ship to shore communication: kıyı gemi arası iletişim
 • simplex communication: tek yönlü iletişim
 • space communication: uzay iletişimi
 • telecommunication path: teleiletişim yolu
 • telecommunication security: teleiletişim güvenliği
 • telecommunication: teleiletişim, uziletişim
 • terrestrial communication: yerüstü iletişim
 • visual communication: görsel iletişim
 • communication based system: haberleşmeye dayalı sistem
 • communication network: haberleşme şebekesi (ağı)
 • peer-to-peer communication system: eş seviyede haberleşme sistemi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön