Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

compress

 • "compress" içeren Terimler...
 • compressed file: sıkıştırılmış kütük
 • compressed text: sıkıştırılmış metin
 • compression: sıkıştırma
 • compressor: sıkıştırıcı (veri)
 • data compression: veri sıkıştırma
 • decompress: 1) sıkıştırmayı çözme (veri); 2) basıncı azaltma
 • decompress, to: sıkıştırmayı açma
 • image compression: imge sıkıştırma
 • voice compression: söz sıkıştırma
 • axial flow compressor: eksenel akışlı kompresör
 • booster compressor: takviye kompresörü
 • centrifugal compressor: santrifüj kompresör
 • coefficient of compressibility (see compress. fact): sıkıştırılabilirlik katsayısı
 • compound compression: çok kademeli sıkıştırma
 • compound compressor: kompaund kompresör
 • compressed air: basınçlı hava
 • compressed gas: basınçlı gaz
 • compressed liquid: basınçlı (sıkıştırılmış) sıvı
 • compressibility: sıkıştırılabilirlik
 • compressibility factor: sıkıştırılabilirlik faktörü (oranı)
 • compression: sıkıştırma (basınçlandırma)
 • compression cycle: sıkıştırma çevrimi
 • compression efficiency: sıkıştırma verimi
 • compression factor: sıkıştırma faktörü
 • compression joint: basınçlı bağlantı
 • compression ratio: sıkıştırma oranı
 • compression stage: sıkıştırma kademesi
 • compression stroke: sıkıştırma stroku
 • compression tank: basınca dayanıklı tank
 • compression test: sıkıştırma (basınç) testi
 • compression type refrigerating system: kompresörlü soğutma sistemi
 • compression volume ratio: sıkıştırma hacmi oranı
 • compressor: kompresör
 • compressor capacity: kompresör kapasitesi
 • compressor discharge: kompresör boşaltması (tahliye)
 • compressor discharge stroke: kompresör boşaltma stroku
 • compressor displacement: kompresör strok hacmi
 • compressor economizing: kompresör ön ısıtması
 • compressor heating effect (heat pump): kompresörün ısıtma etkisi (ısı pompası)
 • compressor surge: kompresörün basınç dalgalanması
 • compressor unit: kompresör ünitesi
 • compressor unloader: kompresör yüksüz çalışma düzeni
 • decompressor: basınç düşüren
 • diaphragm compressor: diyaframlı kompresör
 • double suction compressor: çift emişli kompresör
 • double-acting compressor: çift tesirli kompresör
 • dry compression: kuru sıkıştırma
 • dry piston compressor: kuru (yağsız) kompresör
 • dual compression: çift tesirli sıkıştırma
 • dual effect compressor: çift tesirli kompresör
 • hermetic compressor: hermetik kompresör
 • multistage compressor: çok kademeli kompresör
 • multivane rotary compressor: çok hücreli aksiyel kompresör
 • open type compressor: açık tip kompresör
 • positive-displacement compressor: pozitif sıkıştırmalı kompresör
 • reciprocating compressor: pistonlu kompresör
 • refrigerating compressor: soğutma kompresörü
 • return-flow compressor: geri akışlı (ters akışlı) kompresör
 • rolling piston compressor: döner pistonlu kompresör
 • rotary compressor: döner kompresör
 • screw compressor: vidalı kompresör
 • screw compressor: vidalı tapa
 • scroll compressor: scroll kompresör
 • sealed-unit compressor: hermetik kompresör
 • single acting compressor: tek etkili kompresör
 • sliding vane compressor: kayar kanatlı kompresör
 • stepped piston compound compressor: kademeli pistonlu kompresör
 • subsonic compressor: çok az sesli çalışan kompresör
 • supersonic compressor: aşırı sesli çalışan kompresör
 • tandem compressor: tandem kompresör
 • turbo compressor: turbo kompresör
 • twin cylinder compressor: ikiz (çift) silindirli kompresör
 • uniflow compressor: eş akım kompresörü
 • vertical compressor: dikey tip kompresör
 • wobble plate compressor: tablalı kompresör
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön