Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

computer

 • "computer" içeren Terimler...
 • advanced microcomputer: ileri mikrobilgisayar
 • analog computer: analog bilgisayar
 • arbitrary sequence computer: gelişigüzel sıralı bilgisayar
 • asynchronous computer: eşzamansız bilgisayar
 • backup computer: yedekleme bilgisayarı
 • computer abuse: bilgisayarın kötüye kullanımı
 • computer addict: bilgisayar tutkunu
 • computer aided animation: bilgisayar destekli canlandırma
 • computer aided design, CAD: bilgisayar destekli tasarım
 • computer aided education, CAE: bilgisayar destekli eğitim
 • computer aided instruction: bilgisayar destekli öğretim
 • computer aided management: bilgisayar destekli yönetim
 • computer aided manufacture, CAM: bilgisayar destekli imalat
 • computer aided publishing, CAP: bilgisayar destekli yayın
 • computer aided software, CAS: bilgisayar destekli yazılım
 • computer aided testing: bilgisayar destekli sınama
 • computer animation: bilgisayarla canlandırma
 • computer architecture: bilgisayar mimarisi
 • computer audit: bilgi işlem sisteminin denetimi
 • computer: bilgisayar
 • computer communication: bilgisayar iletişimi
 • computer crime: bilgisayar suçu
 • computer cycle: bilgisayar çevrimi
 • computer disaster: bilgisayar felaketi
 • computer fraud: bilgisayar sahtekarlığı
 • computer gaming software: bilgisayar oyunları yazılımı
 • computer hacker: bilgisayar korsanı
 • computer installation: bilgisayar döşemi
 • computer instruction: bilgisayar komutu
 • computer integrated manufacture, CIM: bilgisayarla tümleşik imalat
 • computer jargon; compuspeak: bilgisayar argosu, bilgisayarca
 • computer journal: 1) bilgisayar günlüğü; 2) bilgisayar dergisi
 • computer literacy: bilgisayar okuryazarlığı
 • computer log: bilgisayar günlüğü
 • computer manager: bilgisayar işletmeni
 • computer network: bilgisayar ağı
 • computer network security: bilgisayar ağ güvenliği
 • computer oriented language: alçak düzeyli dil
 • computer performance evaluation: bilgisayar başarım analizi
 • computer resources: bilgisayar özkaynakları
 • computer screen: bilgisayar ekranı
 • computer security: bilgisayar güvenliği
 • computer security management: bilgisayar güvenlik yönetimi
 • computer security violation: bilgisayar güvenliğinin ihlali
 • computer simulation: bilgisayarla benzetim
 • computer supported cooperative work: bilgisayar destekli ortak çalışma
 • computer system audit: bilgisayar sisteminin denetlenmesi
 • computer virus: bilgisayar virüsü
 • computer word: bigisayar sözcüğü
 • computer worm: bilgisayar kurdu
 • computerese: bilgisayarca, bilgisayar argosu
 • computerized automatic testing: bilgisayarlı otomatik sınama
 • computerized: bilgisayarlı
 • decentralized computer network: dağıtılmış (özeksiz) bilgisayar ağı
 • dedicated computer: özel görevli bilgisayar
 • digital computer: sayısal bilgisayar
 • embedded computer: tümleşik bilgisayar
 • fault tolerant computer: bozukluğa dayanıklı bilgisayar
 • first generation computer: birinci kuşak bilgisayar
 • general purpose computer: genel amaçlı bilgisayar
 • generated text (computer): sistemin oluşturduğu metin
 • host computer: ana bilgisayar; hizmet bilgisayarı
 • hybrid computer: karma bilgisayar
 • immune computer: virüssüz bilgisayar
 • incremental computer: artımlı bilgisayar
 • keyboardless computer: klavyesiz bilgisayar
 • laptop computer: dizüstü bilgisayar
 • luggable computer: taşınabilir bilgisayar
 • lunchbox computer: taşınabilir bilgisayar
 • mainframe computer: büyükboy bilgisayar, anaçatı bilgisayar
 • minicomputer: minibilgisayar
 • multimedia computer: çoklu ortamlı bilgisayar
 • neural computer: nöral bilgisayar
 • notebook computer: defter bilgisayar
 • notepad computer: kalem bilgisayar
 • office computer: büro bilgisayarı
 • palmtop computer: avuçiçi bilgisayar
 • pen-based computer: kalem bilgisayar
 • personal computer, PC: kişisel bilgisayar
 • process computer: süreç bilgisayarı
 • ray tracing (computer graphics): ışın izleme
 • Reduced Instruction Set Computer İndirgenmiş Komut Takımlı Bilgisayar:
 • satellite computer: uydu bilgisayar
 • secure computer system: güvenli bilgisayar sistemi
 • single board computer: tek kartlı bilgisayar
 • single chip computer: tek yongalı bilgisayar
 • supercomputer: süperbilgisayar
 • synchronous computer: eşzamanlı bilgisayar
 • third generation computer: üçüncü kuşak bilgisayar
 • virtual computer: sanal bilgisayar
 • virusfree computer: virüssüz bilgisayar
 • CAD (see computer aided design): bilgisayar destekli tasarım
 • CAM (see computer aided manufacturing): bilgisayar destekli imalat
 • computer: bilgisayar
 • computer aided design: bilgisayar destekli tasarım (CAD)
 • computer aided manufacturing: bilgisayar destekli imalat (CAM)
 • computer code: bilgisayar kodu
 • computer design: bilgisayar tasarımı
 • computer hardware: bilgisayar cihazları
 • computer input: bilgisayar girişi
 • computer memory: bilgisayar belleği
 • computer output: bilgisayar çıkışı
 • computer overflow: bilgisayar aşırı yüklenmesi
 • computer print-out: bilgisayar yazılı çıktıları
 • computer run: bilgisayar çalışması
 • computer simulation: bilgisayar simülasyonu
 • computer software: bilgisayar yazılımı
 • computer storage: bilgisayar depolaması
 • computer switch: bilgisayar şalteri
 • computer-based system: bilgisayar esasına dayalı sistem
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön