Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

condition

 • "condition" içeren Terimler...
 • admissibility conditions: onanırlık koşulları
 • condition monitoring: titreşim gözleme
 • condition, to: koşullamak, koşullandırmak
 • conditional address: koşullu adres
 • conditional jump: koşullu atlama
 • conditional probability density function: koşullu olasılık yoğunluk işlevi
 • conditional probability: koşullu olasılık
 • conditional test: koşullu sınama
 • conditioned loop: iyileştirilmiş döngü (telefon)
 • conditioning: iyileştirme (abone döngüsü)
 • initial condition: başlangıç koşulu
 • limiting conditions: sınır koşulları
 • line conditioning: hat iyileştirme
 • necessary condition: gerekli koşul
 • normal operating conditions: olağan çalışma koşulları
 • operating conditions: çalışma koşulları
 • rated operating conditions: tanımlı çalışma koşulları
 • reference conditions: dayanak koşullar
 • reference operating conditions: dayanak çalışma koşulları
 • signal conditioning: sinyal (işaret) iyileştirme
 • signal conditioning: sinyal (işaret) uyumlaması
 • sufficient condition: yeterli koşul
 • transportation and storage conditions: taşıma ve saklama koşulları
 • unconditional jump: koşulsuz dallanma (atlama)
 • wait condition: bekleme koşulu
 • air condition: havayı şartlandırma
 • air conditioner: klima cihazı, iklimlendirici (aygıt)
 • air conditioning: klimatizasyon, iklimlendirme
 • air conditioning process: klimatizasyon işlemi, iklimlendirme işlemi
 • air conditioning system: klimatizasyon sistemi, iklimlendirme sistemi
 • all-air air conditioning system: havalı klima sistemi
 • boundary conditions: sınır şartları
 • comfort air conditioning system: konfor amaçlı klima sistemi
 • condition line: sahip olduğu durum çizgisi, hattı
 • condition of the air: havanın durumu (şartları)
 • conditioned air: şartlandırılmış hava
 • console air conditioner: konsol (duvar) tipi, klima cihazı
 • design conditions: tasarım (proje) şartları
 • dual duct air conditioning system: iki kanallı klima sistemi
 • environmental conditions: çevre şartları
 • evaporative air conditioner: buharlaşmalı klima cihazı
 • free blow air conditioner: serbest üflemeli klima cihazı
 • full air conditioning: tüm mahallaerin klimatize edilmesi
 • high-velocity air conditioning: yüksek hızlı klima tesisatı
 • industrial air conditioning: endüstriyel klimatizasyon
 • low-pressure air conditioning system: alçak basınçlı klima sistemi
 • marine air conditioning: gemi klima sistemi
 • modular air conditioning system: paket tip klima sistemi
 • no-load condition: yüksüz durum
 • packaged air conditioner: oda tipi klima cihazı
 • packaged terminal air conditioning system: montaja hazır hava şartlandırma tesisi
 • process air conditioning: proses havası şartlandırılması
 • residential air conditioning: ev klima tesisi
 • roof-top air conditioner: çatı tipi klima cihazı
 • room air conditioner: oda tipi klima cihazı
 • self-contained air conditioning system: kompakt klima sistemi
 • single-duct air conditioning plant: tek kanallı klima tesisi
 • summer air conditioning: yaz (mevsimi) klimatizasyonu
 • three-pipe air conditioning system: üç borulu klima sistemi
 • through-the-wall air conditioner: duvar geçişli klima cihazı
 • unitary air conditioner: montaja hazır olarak imal edilmiş klima cihazı
 • window air conditioner: pencere tipi klima cihazı
 • winter air conditioning: kış klimatizasyonu
 • zone air conditioner: zon tipi klima cihazı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön