Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

counter

 • "counter" içeren Terimler...
 • active countermeasures: aktif saldırı, etkin karşı önlem
 • activity counter: işleklik sayacı
 • counter clockwise: saat yönünün tersi
 • counter decoder: sayaçlı kodçözücü
 • counter pulse: sayaç darbesi
 • counter: sayaç
 • counterexample: karşı örnek
 • electronic counter counter measures (ECCM): elektronik savunma yöntemleri
 • electronic counter measures (ECM): elektronik saldırı yöntemleri
 • frequency counter: frekans (sıklık) sayacı
 • instruction counter: komut sayacı
 • modulo counter: ölçkeli sayaç
 • program counter: program sayacı
 • ring counter: halka sayaç
 • counter check: tekrar (sonradan) kontrol
 • counter flange: karşı flanş
 • counter flow: ters akış
 • counter flow circulation: ters akış sirkülasyonu
 • counter flow heat exchanger: ters akışlı ısı eşanjörü
 • counter slope: ters eğim
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön