Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

database

 • "database" içeren Terimler...
 • database administrator: veritabanı yönetmeni
 • database integrity: veritabanı bütünlüğü
 • database management: veritabanı yönetimi
 • database: veritabanı
 • distributed database; DDB: dağıtık veritabanı
 • network database: ağ veritabanı
 • database: veri tabanı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • data acquisition: veri edinme
 • data adapter unit: veri uyarlama birimi
 • data authentication: verinin aslına uygunluğu
 • data backup: veri yedekleme
 • data bank: veri bankası
 • data bus: veri yolu
 • data code: veri kodu
 • data collection, data gathering: veri toplama
 • data communication: veri iletişimi
 • data compression: veri sıkıştırma
 • data concealment: veri kamuflajı
 • data continuity: verinin sürekliliği
 • data converter: veri çevirici
 • data density: veri kayıt yoğunluğu
 • data diddling: verinin kurcalanması
 • data file: veri kütüğü
 • data flowchart, data flow diagram: veri akış çizeneği
 • data fusion: veri tümleştirme
 • data glove [virtual reality]: elektronik eldiven
 • data handling: veri kotarma
 • data highway: elektronik otoyol; bilgi otoyolu
 • data integrity: veri tamlığı
 • data interchange format: veri değiştokuş biçimi
 • data label: veri etiketi
 • data leakage: veri sızdırılması
 • data link controller: veri bağı denetleyicisi
 • data link layer: veri bağı katmanı
 • data log: veri günlüğü
 • data medium: veri ortamı
 • data name: veri adı
 • data network: veri ağı
 • data organization: veri örgütleşimi
 • data perenniality: verinin kalıcılığı
 • data processing center: bilgi işlem merkezi
 • data processing: veri işleme, bilgi işleme
 • data processor: veri işlemci
 • data protection: verilerin korunması
 • data quality: veri niteliği
 • data rate: veri hızı
 • data recording medium: veri kayıt ortamı
 • data recording: veri kayıdı
 • data reduction: veri özleştirme
 • data sensitive fault: veriye duyarlı aksama
 • data source: veri kaynağı
 • data storage: veri saklatımı, depolama
 • data stream: veri katarı
 • data structure: veri yapısı
 • data suit [virtual reality]: elektronik giysi
 • data terminal equipment, DTE: veri uçbirim donatımı
 • data terminal: veri uçbirimi
 • data transmission system: veri iletim sistemi
 • data transparency: veri saydamlığı
 • data validation: veri sağlama
 • data: veri; veriler
 • data word: veri sözcüğü
 • database administrator: veritabanı yönetmeni
 • database integrity: veritabanı bütünlüğü
 • database management: veritabanı yönetimi
 • database: veritabanı
 • datasheet: veri föyü
 • data: veriler (bilgiler)
 • data converter: veri dönüştürücü
 • data display module: veri gösterge modülü
 • data logging: veri depolama
 • data processing device: veri işleme cihazı
 • data table: veri tablosu
 • databank: veri bankası (bilgi bankası)
 • database: veri tabanı
<< Anasayfaya geri dön