Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

design

 • "design" içeren Terimler...
 • bottom up design: tabandan tepeye tasarım
 • compact design: derlitoplu tasarım
 • computer aided design, CAD: bilgisayar destekli tasarım
 • design automation: bilgisayar destekli tasarım
 • design defect: tasarım kusuru
 • design language: tasarım dili
 • design requirements: tasarım isterleri
 • design specifications: tasarım belirtimleri
 • design: tasarım
 • design, to: tasarımlamak
 • experimental design: deney planı; deney tasarımı
 • factorial experiment design: etmensel deney tasarım
 • filter design: süzgeç tasarımı
 • network design: ağ tasarımı
 • object oriented design: nesneye dayalı tasarım
 • randomized block design: rasgeleleştirilmiş öbek tasarımı
 • sample design: örneklem tasarımı
 • structural design: yapısal tasarım
 • structured design: yapısal tasarım
 • test design: sınam tasarımı, test tasarımı
 • top-down design: tepeden tabana, yukarıdan aşağı tasarım
 • CAD (see computer aided design): bilgisayar destekli tasarım
 • computer aided design: bilgisayar destekli tasarım (CAD)
 • computer design: bilgisayar tasarımı
 • co-ordinated design: koordine edilmiş tasarım
 • design: tasarım, proje
 • design (vb): tasarlamak (projelendirmek)
 • design air flow: tasarlanan hava akışı
 • design conditions: tasarım (proje) şartları
 • design criteria: tasarım (proje) kriterleri
 • design heat loss: ısı kaybı hesabı
 • design load: tasarım yükü
 • design study: tasarım (proje) çalışması
 • design temperature: kabul sıcaklığı
 • design working pressure: tasarım (proje) çalışma basıncı
 • environmental design: çevresel tasarım
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön