Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

digital

 • "digital" içeren Terimler...
 • analog-to-digital converter: analog-sayısal çevirgeç
 • analog-to-digital transducer: analog-sayısal dönüştürücü
 • digital (measuring) instrument: sayısal ölçme aleti
 • digital channel: sayısal kanal
 • digital circuit: sayısal devre
 • digital communication system: sayısal iletişim sistemi
 • digital computer: sayısal bilgisayar
 • digital connection: sayısal bağlantı
 • digital data: sayısal veri
 • digital demultiplexer: sayısal çoğullama çözücü
 • digital device: sayısal aygıt
 • digital distribution frame: sayısal dağıtım çatısı
 • digital envelope: sayısal zarf
 • digital exchange: sayısal santral
 • digital filling: sayısal dolgu
 • digital filter: sayısal süzgeç
 • digital frequency meter: sayısal sıklıkölçer
 • digital hierarchy: sayısal sıradüzen
 • digital image: sayısal imge, sayısal görüntü
 • digital information storage: sayısal bilgi saklama
 • digital input: 1) sayısal giriş; 2) sayısal girdi
 • digital line link: sayısal hat bağı
 • digital line section: sayısal hat kesimi
 • digital link: sayısal bağ
 • digital loopback: sayısal döngü sınaması
 • digital measuring instrument: sayısal ölçme aleti
 • digital multiplex equipment: sayısal çoğullama donatısı
 • digital multiplex hierarchy: sayısal çoğullama sıradüzeni
 • digital multiplexer: sayısal çoğullayıcı
 • digital network: sayısal ağ
 • digital output: 1) sayısal çıkış; 2) sayısal çıktı
 • digital phase locked loop: sayısal evre kenetleme devresi
 • digital repeater: sayısal yineleyici
 • digital representation: sayısal gösterim
 • digital signal: sayısal sinyal
 • digital signature: sayısal imza
 • digital switch: sayısal anahtar
 • digital to analog transducer: sayısal-analog dönüştürücü
 • digital transducer: sayısal dönüştürücü
 • digital transmission: sayısal iletim
 • discrete event digital simulation: ayrık olaylı sayısal benzetim
 • end to end digital connectivity: uçtan uca sayısal bağlanırlık
 • integrated services digital network, ISDN: tümleşik hizmetler sayısal ağı
 • DDC (see direct digital control): doğrudan sayısal kontrol
 • digital (adj): sayısal, dijital
 • digital transmission: sayısal aktarma
 • direct digital control: doğrudan sayısal kontrol
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön