Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

distributed

 • "distributed" içeren Terimler...
 • distributed amplifier: dağıtık yükselteç
 • distributed aplication: dağıtık uygulama
 • distributed architecture: dağıtık mimari
 • distributed circuit: dağıtık öğeli devre
 • distributed: dağıtılmış, dağılmış
 • distributed database; DDB: dağıtık veritabanı
 • distributed file system: dağıtık kütük sistemi
 • distributed frame alignment signal: dağıtık çerçeve kenetleme işareti
 • distributed information system: dağıtık bilişim dizgesi
 • distributed multiprocessor: dağıtık çoklu işlemci
 • distributed network: dağıtık ağ
 • distributed parameter system: dağıtık parametreli sistem
 • independent identically distributed, i id: bağımsız özdeşçe dağılmış
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • distance learning: uzaktan eğitim, teleeğitim
 • distinctive ringing: ayırtedici zil
 • distortion analyzer: bozunum çözümleyici
 • distortion: bozunum, bozulma
 • distortion minimizaton: bozunumu en aza indirmek
 • distortionless: bozunumsuz
 • distributed amplifier: dağıtık yükselteç
 • distributed aplication: dağıtık uygulama
 • distributed architecture: dağıtık mimari
 • distributed circuit: dağıtık öğeli devre
 • distributed: dağıtılmış, dağılmış
 • distributed database; DDB: dağıtık veritabanı
 • distributed file system: dağıtık kütük sistemi
 • distributed frame alignment signal: dağıtık çerçeve kenetleme işareti
 • distributed information system: dağıtık bilişim dizgesi
 • distributed multiprocessor: dağıtık çoklu işlemci
 • distributed network: dağıtık ağ
 • distributed parameter system: dağıtık parametreli sistem
 • distribution list: dağıtım listesi
 • distribution, generalized function: genelleştirilmiş işlev
 • distributor: dağıtıcı
 • disturbance: bozanetken
 • distance: uzaklık
 • distance reading thermometer: uzaktan okunabilir termometre
 • distillation: damıtma
 • distilled water: damıtık su, saf su
 • distribution: dağıtım
 • distribution box: dağıtım kutusu
 • distribution duct: dağıtım kanalı
 • distribution from below: alttan dağıtma
 • distribution network: dağıtım şebekesi
 • distribution piping: besleme boruları
 • distribution system: satış sistemi, dağıtım sistemi
 • distributor: dağıtcıcı, distribütör
 • district cooling: uzaktan (bölgesel) soğutma
 • district heating: uzaktan (bölgesel) ısıtma
 • district heating station: uzaktan ısıtma ile besleme
 • district heating supply: uzaktan ısıtma ana hattı
 • district heating system: uzaktan ısıtma sistemi
<< Anasayfaya geri dön