Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

download

 • "download" içeren Terimler...
 • downloading: merkezden güncelleme
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • downline: uca doğru
 • downlink: uydu yer bağı
 • downloading: merkezden güncelleme
 • downsizing: küçültme
 • downstream: aşağı akım, aşağı yönde
 • downtime: aksama süresi
 • downward bias: eksi yanlılık
 • downward compatible: aşagı yönde bağdaşır
 • downdraught: kurander, rahatsız edici hava akımı
 • down-feed heating system: alttan dağıtmalı ısıtma sistemi
 • downstream: akışın alt tarafına
 • downward combustion: aşağıya doğru yanma
<< Anasayfaya geri dön