Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

electromagnetic

 • "electromagnetic" içeren Terimler...
 • electromagnetic compatibility: elektromanyetik bağdaşırlık, uyumluluk
 • electromagnetic field: elektromanyetik alan
 • electromagnetic induction: özirgiti, özindüklenme
 • electromagnetic pulse: elektromanyetik darbe
 • electromagnetic screen: 1) elektromanyetik zırh; 2) elektromanyetik ekran
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • electric arc: elektrik arkı
 • electric breakdown: elektriksel çöküm
 • electric density: elekriksel yoğunluk
 • electric discharge: elektrik boşalımı
 • electric drive: elektrikli sürme düzeni
 • electric intensity: elektrik yeğinliği
 • electric screen: elektrik siperi
 • electrical attraction: elektriksel çekim
 • electrical conductivity: elektriksel iletkenlik
 • electrical deposition: elektriksel kaplama
 • electrical device: elektrikli aygıt
 • electrical dipole: elektriksel iki kutuplu
 • electrical discharge: elektriksel boşalma
 • electrical: elektriksel, elektrikli
 • electrical interference: elektriksel karışma
 • electrical measurement instrument: elektrikli ölçme aleti
 • electrical noise: elektriksel gürültü
 • electrical polarization: elektriksel kutuplanma
 • electrical scanning: elektriksel tarama
 • electrical screening: elektriksel zırhlama
 • electrical strength: elektriksel dayanım
 • electrical zero: elektriksel sıfır
 • electrically neutral: elektriksel nötr
 • electrification: elektriklenme, elektrikleştirme
 • electrode: elektrot
 • electrodynamic instrument: elektrodinamik alet
 • electrodynamic meter: elektrodinamik enerjiölçer
 • electrodynamics: elektrodinamik
 • electrokinetics: elektrokinetik
 • electroluminescence: elektriksel ışıldama
 • electroluminescence: elektroışıma
 • electrolytic capacitor: elektrolitik sığaç
 • electromagnetic compatibility: elektromanyetik bağdaşırlık, uyumluluk
 • electromagnetic field: elektromanyetik alan
 • electromagnetic induction: özirgiti, özindüklenme
 • electromagnetic pulse: elektromanyetik darbe
 • electromagnetic screen: 1) elektromanyetik zırh; 2) elektromanyetik ekran
 • electromechanical device: elektromekanik aygıt
 • electromechanical filter: elektromekanik süzgeç
 • electromechanical relay: elektromekanik röle
 • electromotive force (e.m.f.): elektromotor kuvvet
 • electron beam: elektron demeti
 • electron cloud: elektron bulutu
 • electron collector: elektron toplayıcısı
 • electron: eksicik, elektron
 • electron emission: elektron salımı
 • electron gas: elektron gazı
 • electron gun: elektron tabancası
 • electron lens: elektron merceği
 • electron microscope: elektron mikroskobu
 • electron mirror: elektron aynası
 • electron multiplier: elektron çoğaltıcısı
 • electron shell: elektron kabuğu
 • electron tube: elektron tübü
 • electron volt: elektronvolt
 • electron/ion avalanche: elektron/iyon çığı
 • electronic banking: elektronik bankacılık
 • electronic bulletin board: elektronik belleten
 • electronic cash register: elektronik yazarkasa
 • electronic counter counter measures (ECCM): elektronik savunma yöntemleri
 • electronic counter measures (ECM): elektronik saldırı yöntemleri
 • electronic data processing security: elektronik bilgi işlem güvenliği
 • electronic: elektronik (sıfat)
 • electronic fund transfer, EFT: elektronik para aktarımı
 • electronic gap admittance: elektronik etkileşim aralığı geçirisi
 • electronic highway: elektronik otoyol; bilgi otoyolu
 • electronic jamming: elektronik boğma
 • electronic mail, e-mail: elektronik posta, e-posta
 • electronic mailbox: elektronik posta kutusu
 • electronic measuring instrument: elektronik ölçme aleti
 • electronic multiplier: 1) elektronik çarpıcı; 2) elektronik çoğaltıcı
 • electronic organizer; organizer: elektronik ajanda
 • electronic patch panel: elektronik bağlantı panosu
 • electronic publishing: elektronik yayıncılık
 • electronic rectifier: elektronik doğrultucu
 • electronic signature: elektronik imza
 • electronic spreadsheet: elektronik çizelge
 • electronic tuning: elektronik ayar
 • electronic virus: elektronik virüs
 • electronically steerable array: elektronik yönlendirilmeli dizilim
 • electronics: elektronik (ad)
 • electrooptic: elektrooptik
 • electropneumatic contactor: elektrikli havalı değeç
 • electrostatic discharge: elektrostatik (durukyük) boşalma(sı)
 • electrostatic: durukyük, elektrostatik
 • electrostatic field: elektrostatik (durukyük) alanı
 • electrostatic focussing: elektrostatik odaklama
 • electrostatic instrument: elektrostatik alet
 • electrostatic lens: elektrostatik (durukyük) merceği
 • electric: elektrik
 • electric contact thermometer: elektrikli kontak termometresi
 • electric convector: elektrikli konvektör
 • electric fire: elektrik ışınlama
 • electric heating: elektrikli ısıtma
 • electric motor: elektrik motoru
 • electric potential: elektriksel potansiyel
 • electric power absorbed: kullanılan elektrik gücü
 • electric power demand interval: elektrik gücü ihtiyaç aralığı
 • electric power demand load: elektrik enerjisi ihtiyacı miktarı
 • electric power demand period: elektrik enerjisi ihtiyacı süresi
 • electric power factor: elektrik güç faktörü
 • electric power generation: elektrik enerjisi üretimi
 • electric power load factor: elektrik yük faktörü
 • electric power load shedding: elektrik yükü çıkış noktası
 • electric refrigerator: elektrikli buzdolabı
 • electric terminal: klemens, elektrik bağlantı yeri
 • electrical (adj): elektriksel
 • electrical demand: elektrik ihtiyacı
 • electrical diagram: elektrik diyagramı
 • electrical fault: elektrik arızası
 • electrical ground: elektriksel topraklama
 • electrical resistor: elektriksel direnç
 • electricity: elektrik
 • electrode: elektrot
 • electrode boiler: elektrotlu kazan
 • electrolytic (adj): elektrolitik
 • electrolytic couple: elektrolitik çift
 • electromagnet: elektro mıknatıs
 • electronic (adj): elektronik
 • electronic amplifier: elektronik yükseltici
 • electronic cleaner (see electrostatic filter): elektronik temizleyici
 • electronic cleaner (see electrostatic filter): elektrostatik filtre
 • electronics: elektronik
 • electrostatic filter: elektrostatik filtre
 • electrostatic precipitator: elektrostatik filtre
<< Anasayfaya geri dön