Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

file

 • "file" içeren Terimler...
 • active file: yürürlükteki dosya
 • archival file: arşiv kütüğü (dosyası)
 • back-up file: yedekleme dosyası
 • backup file: yedekleme kütüğü
 • cleaned file: virüsten arınmış kütük
 • combined file: birleşik kütük
 • command file: komut kütüğü
 • compressed file: sıkıştırılmış kütük
 • data file: veri kütüğü
 • disinfected file: temizlenmiş kütük, virüsten arınmış kütük
 • disk file librarian: disk dosya kütüphanesi
 • display file: ekran kütüğü
 • distributed file system: dağıtık kütük sistemi
 • end of file label: dosya sonu etiketi
 • file allocation table: kütük dizini, kütük rehberi
 • file attribute: kütük (dosya) özniteliği
 • file extension: kütük içerik belirteci
 • file identifier: kütük (dosya) kimliği
 • file index: dosya dizini
 • file: kütük, dosya
 • file label: dosya etiketi
 • file maintenance: kütük (dosya) bakımı
 • file management system: kütük yönetim dizgesi
 • file organization: kütük (dosya) örgütleşimi
 • file protection: dosya koruması
 • file security: dosya güvenliği
 • file server: kütük (dosya) paylaştırıcı
 • file transfer protocol, FTP: kütük (dosya) aktarım protokolu
 • file updating: kütük (dosya) güncelleme
 • file, to: kütüğe (dosyaya) yazmak
 • flat file: düz kütük (dosya)
 • garbage file: karmakarışık dosya
 • graphics data file: grafik veri kütüğü
 • hidden file: saklı kütük
 • history file: geçmiş kütüğü
 • index file: dizin kütüğü
 • infected file: virüslü dosya
 • intermediate file: ara kütük
 • log file: günlük kütüğü
 • main file: ana kütük
 • master file, main file: ana kütük
 • permanent file: sabit kütük
 • physical file: fiziksel kütük
 • profile: yanay, profil
 • project file: proje kütüğü
 • refractive index profile: kırılma indis profili (yanayı)
 • scrap file: karalama kütüğü
 • scratch file: çalışma kütüğü
 • slave file: bağımlı kütük
 • source file: kaynak kütüğü
 • swap file: getir götür kütüğü
 • transaction file: hareket kütüğü
 • work file: çalışma kütüğü
 • velocity profile: hız profili
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön