Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

flow

 • "flow" içeren Terimler...
 • bidirectional flow: çiftyönlü akış
 • data flowchart, data flow diagram: veri akış çizeneği
 • flow coefficient: akış verim katsayısı
 • flow control: akış denetimi
 • flow direction: akış yönü
 • flow rate: debi
 • flowchart: akış çizeneği
 • flowchart symbol: akış çizeneği simgesi
 • flowing text: akan metin
 • laminar flow: yaprak tipi akış
 • overflow area: taşma alanı
 • overflow check: taşma gözetimi
 • overflow error: taşma hatası
 • overflow: taşma
 • overflow traffic: taşan trafik
 • page overflow: sayfa taşması
 • pulsating flow: atımlı akış
 • signal flow graph: sinyal (işaret) akış çizgesi
 • steady flow: yatışkın akış
 • symmetric flow: bakışımlı akış
 • system flowchart: dizge (sistem) akış çizeneği
 • transmit flow control: iletim akış denetimi
 • underflow: küçümenlik durumu
 • underflow, to: bomboşalmak
 • air flow: hava akışı
 • air flow pattern: hava akış modeli
 • air flow rate: hava akış sayısı
 • air flow resistance: hava akış direnci
 • annular flow: dairesel akış
 • axial flow compressor: eksenel akışlı kompresör
 • balanced flow: dengeli (dengelenmiş) akış
 • bubble flow: hava kabarcıklarının akışı
 • computer overflow: bilgisayar aşırı yüklenmesi
 • counter flow: ters akış
 • counter flow circulation: ters akış sirkülasyonu
 • counter flow heat exchanger: ters akışlı ısı eşanjörü
 • cross-flow: çapraz akış
 • cross-flow circulation: çapraz akış sirkülasyonu
 • cross-flow fan: teğetsel vantilatör
 • cross-flow heat exchanger: çapraz akışlı ısı eşanjörü
 • cross-flow tower: çapraz akışlı soğutma kulesi
 • design air flow: tasarlanan hava akışı
 • direct flow valve: düz geçişli (iki yollu) vana
 • dispersed flow: dağınık akış
 • eddy flow (see turbulent flow): türbülent akış
 • emulsion flow (see bubble flow): kabarcıklı akım
 • flow: akış
 • flow area: akış kesiti
 • flow capacity: akış kapasitesi
 • flow connection (on boiler): akış bağlantısı (kazanda)
 • flow control: akış kontrolu
 • flow control valve: debi kontrol vanası
 • flow diagram: akış diyagramı
 • flow direction: akış yönü
 • flow equalizer: akış düzenleyici
 • flow factor (kv/cv): akış faktörü
 • flow meter: debi ölçer
 • flow nozzle: akış memesi
 • flow pattern: akış deseni,akış profili
 • flow rate: debi oranı
 • flow rate controller: akış oranı kontrolörü
 • flow regulating valve: debi ayar vanası
 • flow resistance: akış direnci
 • flow temperature: akış sıcaklığı
 • flow velocity: akış hızı
 • flow work: akış işi
 • heat flow: ısı akışı
 • mass flow rate: debi
 • mixed flow fan: karışım havası (vantilatörü) fanı
 • outward flow: dışarıya doğru akış
 • overflow: taşma
 • overflow (vb): taşmak
 • overflow valve: taşma vanası
 • parallel flow: paralel akış
 • parallel flow burner: paralel akışlı brülör
 • piston flow: piston akışı
 • rate of heat flow: nominal ısı akışı
 • return-flow compressor: geri akışlı (ters akışlı) kompresör
 • rotational flow: rotasyonel akış
 • slug flow: vanadan akış
 • specific heat flow: ısı akış yoğunluğu
 • stratified air flow: tabakalı hava akışı
 • streamline flow: laminer akış
 • transient heat flow: geçici (süreksiz) ısı akışı
 • transition flow: geçiş akışı
 • turbulent flow: türbülanslı akış
 • two phase flow: iki fazlı akış
 • uniflow compressor: eş akım kompresörü
 • variable flow: değişken akış
 • viscous flow: viskoz (yoğunluğu fazla) akış
 • vortex flow: helezonik (spiral) akış
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön