Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

free

 • "free" içeren Terimler...
 • degree of freedom: serbestlik (erkinlik) derecesi
 • error free seconds: hatasız saniyeler
 • free call: ücretsiz arama
 • free charge: serbest yük
 • free electron: serbest elektron
 • free field: serbest alan
 • free memory: boş bellek
 • free motion: serbest devinim
 • free of charge: ücretsiz
 • free of virus: virüssüz
 • free oscillation: serbest salınım
 • free: serbest, erkin
 • free space attenuation: boşlukta zayıflama
 • free space propagation: boşlukta yayılım
 • freeware: kamuya açık yazılım
 • freeze frame video: duruk çerçeveli video
 • handsfree: elsiz, el bağlantısız
 • mean free path: ortalama serbest yol
 • mean free time: ortalama serbest süre
 • public domain software; freeware: kamuya açık yazılım
 • system free of viruses: virüssüz sistem
 • toll free number: ücretsiz hatlar
 • virusfree computer: virüssüz bilgisayar
 • virusfree system: virüssüz sistem
 • antifreeze: don önleyici
 • atmospheric freeze drying: atmosferik donma kuruması
 • blast freezer: cebri hava akımlı dondurma tesisatı
 • blast freezing: üflemeli dondurma
 • chest freezer: kutu tipinde soğutucu
 • deep freezing: derin dondurma
 • degrees of freedom: serbestlik derecesi
 • fluidized bed freezer: akışkan yataklı dondurucu
 • free blow air conditioner: serbest üflemeli klima cihazı
 • free convection number: serbest konveksiyonda ısı transfer sayısı
 • free thermal convection (see natural convection): doğal (tabii) konveksiyon
 • free-delivery-type air cooler: serbest üflemeli hava soğutucusu
 • freezant: dondurucu madde
 • freeze (vb): dondurmak
 • freeze dryer: donmalı kurutucu
 • freeze drying: donmalı kurutma
 • freeze out (vb): donu çözmek
 • freeze up: donmak, buz ile kaplanmak
 • freezer: dondurucu cihaz
 • freeze-resistant (adj): donmaya karşı dirençli (dayanıklı)
 • freeze-up kontrol: dona karşı koruma
 • freezing: donma
 • freezing compartment: dondurma kısmı (bölümü)
 • freezing mixture: donma karışımı
 • freezing plant: dondurma tesisi
 • freezing point: donma noktası
 • freezing process: donma işlemi
 • freezing speed: donma hızı
 • freezing time: donma zamanı
 • germ free (adj): bakterisiz
 • load-free start: yüksüz kalkış
 • oil-free (adj): yağsız
 • plate freezer: plaka tip dondurucu
 • tunnel freezer: tünel tip dondurucu
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön