Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

global

 • "global" içeren Terimler...
 • global character: joker; değiştirilebilir damga
 • global name: evrensel ad
 • global positioning satellite: küresel yer bildirim uydusu
 • global search: bütünsel arama
 • global variable: evrensel değişken
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • global character: joker; değiştirilebilir damga
 • global name: evrensel ad
 • global positioning satellite: küresel yer bildirim uydusu
 • global search: bütünsel arama
 • global variable: evrensel değişken
 • globe temperature: küre termometre sıcaklığı
 • globe thermometer: küre termometre
<< Anasayfaya geri dön