Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

hardware

 • "hardware" içeren Terimler...
 • hardware compatibility: donanım bağdaşırlığı
 • hardware controlled: donanımla denetlenen
 • hardware description language: donanım tasarım dili
 • hardware: donanım
 • hardware encryption: donanımla kriptolama
 • hardware requirements: donanım isterleri
 • hardware security: donanım güvenliği
 • hardware virus: donanım virüsü
 • computer hardware: bilgisayar cihazları
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • hard copy: basılı kopya
 • hard crash: örseleyen çöküm, onulmaz arıza
 • hard decision: sıfır-bir kararı
 • hard disk controller: sabit disk denetleyicisi
 • hard disk drive: sabit disk sürücü
 • hard disk: sabit disk
 • hard error: onulmaz hata
 • hard hyphen: istenen kısa çizgi
 • hard limiter: kesin kırpıcı
 • hard page break: istenen sayfa sonu
 • hard space: istenen boşluk
 • hard wired logic: donanım mantığı
 • hardware compatibility: donanım bağdaşırlığı
 • hardware controlled: donanımla denetlenen
 • hardware description language: donanım tasarım dili
 • hardware: donanım
 • hardware encryption: donanımla kriptolama
 • hardware requirements: donanım isterleri
 • hardware security: donanım güvenliği
 • hardware virus: donanım virüsü
 • hard soldering: sert lehim
 • hardness of water: suyun sertliği
<< Anasayfaya geri dön