Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

information

 • "information" içeren Terimler...
 • authentication information: aslıyla aynılık bilgisi; 2) kimlik kanıtlama bilgisi
 • classified information: tasnifli bilgi
 • digital information storage: sayısal bilgi saklama
 • distributed information system: dağıtık bilişim dizgesi
 • executive information system: üstyönetim bilişim sistemi
 • hospital information system: hastane bilişim sistemi
 • information: bili, bilgi, enformasyon
 • information bit: bilgi biti
 • information content: bilgi içeriği
 • information day: bilgilendirme günü
 • information highway: elektronik otoyol; bilgi otoyolu
 • information kiosk: bilgi büfesi
 • information loss: bilgi yitimi
 • information measure: bilgi ölçüsü
 • information overload: aşırı enformasyon, bilgi bombardımanı
 • information processing system: bilgi işlem dizgesi
 • information rate: bilgi hızı
 • information retrieval: bilgi erişimi, bilgi geri kazanımı
 • information retrieval system: bilgi erişim sistemi
 • information security: bilgi güvenliği
 • information separator: bilgi ayırma damgası
 • information service: bilgi hizmeti
 • information society: bilgi toplumu
 • information superhighway: elektronik otoyol; bilgi otoyolu
 • information system abuse: bilgisayarın kötüye kullanımı
 • information system: bilişim dizgesi
 • information system: komuta ve kontrol bilişim sistemi
 • information theory: bilişim kuramı
 • information traffic: bilgi trafiği
 • information unit: bilgi birimi
 • information word: bilgi sözcüğü
 • integrated information system: tümleşik bilişim dizgesi
 • integrity of information: bilginin tamlığı
 • management information system (MIS): yönetim bilişim sistemi
 • optical information storage: optik (ışıl) bilgi saklatımı
 • personal information management: kişisel bilgi yönetimi
 • redundant information: artık bilgi
 • request for information, RFI: proje bilgi ilanı
 • security of information: bilgi güvenliği
 • signalling information: imleşim (sinyalleşme) bilgisi
 • timing information: zamanlama bilgisi
 • information exchange: bilgi alış-verişi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön