Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

input

 • "input" içeren Terimler...
 • admissible control input set: onanır denetim girdileri kümesi
 • analog input: analog giriş
 • analog input data: analog girdi
 • basic input/output system; BIOS: temel giriş-çıkış sistemi
 • batch input: toptan giriş
 • BIOS; basic input/output system: temel giriş-çıkış sistemi
 • bounded input bounded output system: sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
 • console input: konsoldan giriş
 • digital input: 1) sayısal giriş; 2) sayısal girdi
 • equivalent noise input: eşdeğer gürültü girdisi
 • input: 1) giriş; 2) girdi
 • input impedance: giriş çelisi
 • input node: giriş düğümü
 • input output analysis: girdi çıktı çözümlemesi
 • input power: giriş gücü
 • input stream: giriş iş kuyruğu
 • input variable: giriş değişkeni; girdi
 • manual data input: elle veri girişi
 • multiple input multiple output system, MIMO: çok-girdili çok-çıktılı sistem
 • multiple input single output system, MISO: çok-girdili tek-çıktılı sistem
 • single input multiple output, SIMO: tek girdili çok çıktılı
 • single input single output, SISO: tek girdili tek çıktılı
 • analogue input: analog giriş
 • computer input: bilgisayar girişi
 • fan input power boundary: fanın akım tüketme sınırlayıcısı
 • heat input: ısı girişi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön