Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

instruction

 • "instruction" içeren Terimler...
 • absolute instruction: makina dilindeki komut, mutlak komut
 • bit instruction: bit komutu
 • Boolean instructions: Boole komutları
 • branching instruction: sapma komutu
 • computer aided instruction: bilgisayar destekli öğretim
 • computer instruction: bilgisayar komutu
 • direct instruction: doğrudan (dolaysız) komut
 • executable instruction: yürütülür komut
 • illegal instruction: kuraldışı komut, geçersiz komut
 • immediate instruction: mutlak komut
 • indirect instruction: dolaylı komut
 • instruction: 1) komut; 2) yönerge
 • instruction address register: komut adres yazmacı
 • instruction counter: komut sayacı
 • instruction fetch: komut getirme
 • instructions for use: kullanım yönergesi
 • machine instruction: bilgisayar komutu
 • macroinstruction: makrokomut
 • millions instructions per second, MIPS: saniyede milyon komut
 • move instruction: taşıma komutu
 • multiaddress instruction: çokadresli komut
 • operating instructions, instructions for use: işletim yönergesi
 • pseudo instruction: sözde komut
 • Reduced Instruction Set Computer İndirgenmiş Komut Takımlı Bilgisayar:
 • return instruction: geri dönüş komutu
 • shift instruction: kaydırma komutu
 • single address instruction: tek adresli komut
 • single byte instruction: tek sekizli (baytlı) komut
 • single instruction, multiple data: tek komut çoklu veri
 • storage instruction: saklama komutu
 • teleinstruction: tele-eğitim
 • zero address instruction: adressiz komut
 • assembly instruction: montaj talimatı
 • erection instructions (see mounting instructions): montaj talimatı
 • instructions for use: kullanma kılavuzu
 • operating instructions: işletme şartları
 • service instructions: işletme (servis) talimatları
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön