Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

interface

 • "interface" içeren Terimler...
 • Application Program Interface: uygulama programı arayüzü
 • codirectional interface: eşyönlü arabağ
 • contradirectional interface: karşıt yönlü arabağ
 • graphical user interface, GUI: grafik kullanıcı arayüzü
 • host interface: ana bilgisayar arabağı
 • hybrid interface: karma arayüz
 • interface adapter: arayüz uyarlayıcısı
 • interface: arabağ, arabirim, arayüz
 • interface test: arayüz testi
 • interface, to: arabağlamak, arayüzlemek
 • man machine interface: insan makina arabağı
 • memory interface: bellek arayüzü
 • network interface: ağ arayüzü
 • parallel interface: paralel arayüz
 • peripheral interface: çevre donatımı arayüzü
 • programmable interface: programlanır arayüz
 • S-interface: S-arayüzü
 • U-interface: U-arabağı
 • user interface: kullanıcı arayüzü
 • V-interface (ISDN): V-arayüzü
 • operator interface: hizmetlerin kesişme yeri
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön