Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

library

 • "library" içeren Terimler...
 • document library: belge kitaplığı
 • library (of data): veri kitaplığı
 • library (software): kitaplık, belgelik (yazılım)
 • library automation: kütüphane otomasyonu
 • library routines: belgelik programları
 • macro library: makro kitaplığı
 • magnetic tape library: manyetik teyp kütüphanesi
 • software development library: yazılım geliştirme kütüphanesi
 • software library: yazılım kütüphanesi
 • source program library: kaynak program belgeliği
 • system library: sistem kütüphanesi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • library (of data): veri kitaplığı
 • library (software): kitaplık, belgelik (yazılım)
 • library automation: kütüphane otomasyonu
 • library routines: belgelik programları
<< Anasayfaya geri dön