Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

link

 • "link" içeren Terimler...
 • aircraft-satellite link channel: uçak-uydu radyo kanalı
 • blinking: yanıp sönme
 • data link controller: veri bağı denetleyicisi
 • data link layer: veri bağı katmanı
 • digital line link: sayısal hat bağı
 • digital link: sayısal bağ
 • downlink: uydu yer bağı
 • dynamic link: dinamik link
 • edge linking: ayrıt bağlama
 • hot link; dynamic link: dinamik link
 • link access protocol: bağ erişim protokolu
 • link address: bağlama adresi
 • link by link encipherment: bağdan bağa kriptolama
 • link margin: bağ sınırı (marjı)
 • link protokol: bağ protokolu
 • link to link signalling: bağdan bağa imleşim
 • link word: bağlama sözcüğü
 • link, linkage: bağ
 • linkage editor: bağ düzenleyicisi, bağlayıcı
 • linker: bağ düzenleyicisi, bağlayıcı
 • uplink: yer-uydu bağı
 • clinker: curuf
 • clinker bed: curuf yatağı
 • clinker removal: curuf alma, temizleme
 • slag ( see clinker): curuf
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön