Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

local

 • "local" içeren Terimler...
 • baseband local area network: tabanbant yerel alan ağı
 • fault localization: kusur yerseme
 • local area network, LAN: yerel alan ağı
 • local average: yerel ortalama
 • local bus: yerel veriyolu
 • local call: yerel çağrı
 • local connection: yerel bağlantı
 • local exchange: yerel santral
 • local loopback: yerel döngüde sınama
 • local memory: yerel bellek
 • local network: yerel ağ
 • local oscillator: yerel salıngaç
 • local switch: yerel santral
 • local traffic: yerel trafik
 • local, home: yerel
 • localizer: yerseyici, yer saptayıcı
 • local area network: LAN (kısmi alan şebekesi)
 • local resistance: lokal direnç
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön