Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

location

 • "location" içeren Terimler...
 • allocation: özgüleme, özgü kılma, tahsis etme
 • bit allocation bit: atama, bit ayırma
 • directory location: dizin yeri
 • dynamic allocation: dinamik yer ayırma
 • dynamic memory allocation: dinamik bellek ayırtma
 • dynamic storage allocation: dinamik bellek ayırtma
 • file allocation table: kütük dizini, kütük rehberi
 • memory location: bellek yeri
 • off-site storage location: yerleşke dışı yedekleme merkezi
 • resource allocation: özkaynak atama, özkaynak ayırtımı
 • storage allocation: bellek atama
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • local area network, LAN: yerel alan ağı
 • local average: yerel ortalama
 • local bus: yerel veriyolu
 • local call: yerel çağrı
 • local connection: yerel bağlantı
 • local exchange: yerel santral
 • local loopback: yerel döngüde sınama
 • local memory: yerel bellek
 • local network: yerel ağ
 • local oscillator: yerel salıngaç
 • local switch: yerel santral
 • local traffic: yerel trafik
 • local, home: yerel
 • localizer: yerseyici, yer saptayıcı
 • locate, to: yerini belirlemek; yersemek
 • local area network: LAN (kısmi alan şebekesi)
 • local resistance: lokal direnç
<< Anasayfaya geri dön