Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

matrix

 • "matrix" içeren Terimler...
 • adjoint of a matrix: katımlı matris
 • augmented matrix: genişletilmiş matris
 • block diagonal matrix: öbek (blok) köşegen matris
 • Bush matrix: Bush matrisi
 • companion form of a matrix: Bush matrisi
 • correlation matrix: ilinti matrisi
 • covariance matrix: ortak değişinti matrisi
 • diagonal matrix: köşegen matris
 • dimension of a matrix: matrisin boyutu
 • dot matrix: nokta matris
 • dot matrix printer: nokta matrisli yazıcı
 • echelon matrix: basamaklı matris
 • Hermitian matrix: eşlenik bakışımlı matris, Hermit matris
 • inverse of a matrix: matrisin evriği
 • loss matrix: kayıp (yitim) matrisi
 • lower triangular matrix: alt üçgenel matris
 • matrix display: mozayik gösterim
 • matrix inversion: matris evirme
 • matrix: matris, dizey
 • matrix printer; dot printer: matris yazıcı
 • minor matrix: küçümen matris
 • modal matrix: kipsel matris
 • negative definite matrix: kesin eksi matris
 • orthogonal matrix: dikgen matris
 • partitioned matrix: bölüntülenmiş matris
 • positive definite matrix: kesin artı matris
 • positive semi definite matrix: yarı kesin artı matris
 • rank of a matrix: matrisin kertesi
 • row matrix: satır matris
 • skew symmetric matrix: eksi bakışımlı matris
 • square matrix: kare matris
 • state transition matrix: durum geciş matrisi
 • structured matrix: yapılı matris
 • submatrix: altmatris, altdizey
 • switching matrix: anahtarlama matrisi
 • symmetric matrix: bakışımlı matris
 • trace of a matrix: matrisin izi
 • traffic matrix: trafik matrisi
 • transpose of a matrix: matrisin devriği
 • unit matrix, identity matrix birim matris:
 • unitary matrix: birimcil matris
 • upper triangular matrix: üst üçgenel matris
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön