Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

message

 • "message" içeren Terimler...
 • automatic message recording: otomatik ileti kaydı
 • broadcast message: yayın iletisi
 • conventional message traffic: olağan mesaj trafiği
 • diagnostic message: tanılama iletisi
 • error message: hata iletisi
 • message format: ileti (mesaj) yapısı
 • message handler: ileti (mesaj) kotarıcı
 • message: ileti, mesaj
 • message queue: ileti (mesaj) kuyruğu
 • message switching: ileti (mesaj) anahtarlaması
 • multicast message: çoğa gönderilen ileti
 • popup message: beliren ileti
 • queued message: kuyruğa sokulmuş ileti
 • service message: hizmet iletisi
 • signalling message discrimination: imleşim iletisi sınıflaması
 • signalling message: imleşim (sinyalleşme) iletisi
 • status message: durum iletisi
 • warning message: uyarı iletisi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön