Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

number

 • "number" içeren Terimler...
 • atomic number: atom numarası
 • binary number system: ikili sayı dizgesi
 • cardinal number: nicelik sayısı
 • complex number: karmaşık sayı
 • composite number: bileşik sayı
 • congruent numbers: eşleşik sayılar
 • decimal number system: onlu sayı dizgesi
 • geographical numbering: coğrafi numaralandırma
 • hexadecimal number system: onaltılı sayı sistemi
 • imaginary number: sanal sayı
 • irrational number: oransız sayı
 • law of large numbers: büyük sayılar yasası
 • law of small numbers: küçük sayılar yasası
 • mass number: kütle numarası
 • natural number: doğal sayı
 • non-positive number: artısız sayı
 • number crunching: yoğun hesap
 • number representation, numeration: sayı gösterimi
 • number system: sayı sistemi
 • number theoretic transform: sayı kuramsal dönüşüm
 • numbering plan (telephone): numaralandırma planı
 • numbering scheme: numaralandırma yöntemi
 • octal numbering system: sekizli sayı sistemi
 • ordinal numbers: sıra sayıları
 • personal identification number: kimlik numarası
 • phase number: faz sayısı
 • pseudo random number: sözde rasgele sayı
 • random number generator: rasgele sayı üreteci
 • random uniform number: rasgele birbiçimli sayılar
 • rational number: rasyonel sayı, oransal sayı
 • roaming access number: gezeleyen abonenin erişim numarası
 • scale numbering: ölçek numaralandırma
 • sequence number: ardışım sayısı
 • signed number: işaretli sayı
 • toll free number: ücretsiz hatlar
 • uniform random number: rasgele birbiçimli sayı
 • wave number: dalga sayısı
 • wave number, repetency: dalga sayısı
 • bacharach number: bacharah sayısı
 • characteristic number: anma numarası
 • free convection number: serbest konveksiyonda ısı transfer sayısı
 • number: sayı
 • smoke number (see soot number): duman (is) sayısı
 • soot number: is numarası
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön