Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

operator

 • "operator" içeren Terimler...
 • backward shift operator: geri kaydırma işleci
 • Boolean operator, logical operator: mantık işleci, Boole işleci
 • edge operator: ayrıt işleci
 • forward shift operator: ileri kaydırma işleci
 • identity operator: özdeşlik işleci
 • image operator: imge işleci
 • linear operator: doğrusal işleç
 • logical operator, Boolean operator: mantık işleci, Boole işleci
 • neighborhood operator: komşuluk işleci
 • operator: 1) işleç (mat.); 2) işletmen (sistem)
 • operator manual: işletmenin el kitabı
 • operator services: işletmen (operatör) hizmetleri
 • relational operator: ilişkisel işleç
 • system operator: sistem işletmeni
 • operator interface: hizmetlerin kesişme yeri
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • operand address: işlenenin adresi
 • operand field: işlenen alanı
 • operand: işlenen
 • operand register: işlenen yazmacı
 • operating conditions: çalışma koşulları
 • operating current: çalıştırma akımı
 • operating influences: çalışma etkilenimi
 • operating instructions, instructions for use: işletim yönergesi
 • operating life: çalışma ömrü
 • operating limits: çalışma sınırları
 • operating memory: işletme belleği
 • operating overload: çalışırken aşırı yük
 • operating sequence: manevra sırası (mekanik anahtar)
 • operating system: işletim sistemi
 • operating transmitter: yayındaki verici
 • operation: 1) çalışma, işleme; 2) işlem; 3) manevra (mekanik anahtar)
 • operation cycle: manevra çevrimi (mekanik anahtar)
 • operational amplifier: işlemsel yükselteç
 • operational cycle: işlem çevrimi
 • operational game: işlemsel oyun
 • operations research: yöneylem araştırması
 • operator: 1) işleç (mat.); 2) işletmen (sistem)
 • operator manual: işletmenin el kitabı
 • operator services: işletmen (operatör) hizmetleri
 • operating costs: işletme masrafları
 • operating data: işletme verileri
 • operating differential: işletme kademesi
 • operating instructions: işletme şartları
 • operating load: işletme yükü
 • operating pressure: işletme basıncı
 • operating temperature: işletme sıcaklığı
 • operating time: işletme zamanı
 • operation: işletme
 • operative temperature: işletme sıcaklığı
 • operator interface: hizmetlerin kesişme yeri
<< Anasayfaya geri dön