Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

output

 • "output" içeren Terimler...
 • basic input/output system; BIOS: temel giriş-çıkış sistemi
 • BIOS; basic input/output system: temel giriş-çıkış sistemi
 • bounded input bounded output system: sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
 • digital output: 1) sayısal çıkış; 2) sayısal çıktı
 • energy output: enerji eldesi
 • input output analysis: girdi çıktı çözümlemesi
 • multiple input multiple output system, MIMO: çok-girdili çok-çıktılı sistem
 • multiple input single output system, MISO: çok-girdili tek-çıktılı sistem
 • output: 1) çıkış, 2) çıktı
 • output buffer: çıkış yastık belleği
 • output bus: çıkış veriyolu
 • output node: çıkış düğümü
 • output of a circuit: devrenin çıktısı
 • output port: çıkış iskelesi
 • output power: çıkış gücü
 • output queue: çıkış kuyruğu
 • output signal: çıkış sinyali, çıktı
 • output tray: çıkış tepsisi
 • output variable: çıkış değişkeni
 • peak output: en yüksek verim
 • printer output: yazıcı çıktısı
 • single input multiple output, SIMO: tek girdili çok çıktılı
 • single input single output, SISO: tek girdili tek çıktılı
 • analogue output: analog çıkış
 • cold-rated output: soğuk ortamdaki güç
 • computer output: bilgisayar çıkışı
 • daily output: günlük kapasite, günlük çıktı
 • heat output (rating): ısı kapasitesi
 • output load: çıkış yükü
 • rated heat output: nominal ısı kapasitesi
 • thermal output: ısıl güç
 • total heat output: toplam ısı kapasitesi
 • useful heat output: kullanılabilir ısı kapasitesi
 • warm air output: sıcak hava kapasitesi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön