Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

overflow

 • "overflow" içeren Terimler...
 • overflow area: taşma alanı
 • overflow check: taşma gözetimi
 • overflow error: taşma hatası
 • overflow: taşma
 • overflow traffic: taşan trafik
 • page overflow: sayfa taşması
 • computer overflow: bilgisayar aşırı yüklenmesi
 • overflow: taşma
 • overflow (vb): taşmak
 • overflow valve: taşma vanası
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • overcritical damping, overdamping: aşırı sönüm
 • overcurrent): aşırı gerilim (akım)
 • overdamped system: aşırı sönümlü sistem
 • overdetermined: artık belirtilmiş
 • overexcitation: aşırı uyarılma
 • overflow area: taşma alanı
 • overflow check: taşma gözetimi
 • overflow error: taşma hatası
 • overflow: taşma
 • overflow traffic: taşan trafik
 • overhead bits: ek bitler, destek işlem bitleri
 • overhead costs: genel giderler
 • overhead: ek yük, destek işlem
 • overhead operations: ek işlemler, genel bakım işlemleri
 • overhead projector: tepegöz
 • overlap period: örtüşme süresi
 • overlap signalling:
 • overlap, to örtüşmek:
 • overlapped command cycle: örtüşmeli komut çevrimi
 • overlapped: örtüşmeli
 • overlapping fields: örtüşen alanlar
 • overlay network: üstüne bindirmeli ağ
 • overlay: üstüne kurulan, üstüne çatılan
 • overlay, to: yer paylaşmak; üstüne çatmak
 • overlayable segment: yer paylaşır bölüt
 • overload: aşırı yük
 • overload point: aşırı yük değeri
 • overrange: erimdışı
 • override: (eskisini) geçersiz kılmak
 • overshoot: aşma
 • overspeed protection: device aşırı hız koruyucusu
 • overview, to: gözden geçirmek
 • overwrite: çiğnemek, üstüne yazmak
 • overwriting error: çiğneme hatası
 • overall efficiency: toplam verim
 • overall length: toplam uzunluk
 • overfeed stoker: üstten beslemeli kömür yükleyici
 • overflow: taşma
 • overflow (vb): taşmak
 • overflow valve: taşma vanası
 • overhead coil (see ceiling coil): tavan tipi serpantin
 • overhead distribution: üstten dağıtım
 • overheating: aşırı ısıtma, kızdırma
 • overload: aşırı yük
 • overshoot: hedeften öteye atmak
<< Anasayfaya geri dön