Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

point

 • "point" içeren Terimler...
 • anchor point: dayanak noktası
 • break-even point: başabaş noktası
 • break-in point: kavuşma noktası (kök yereğrisinin)
 • breakaway point: kopma noktası (kök yereğrisinin)
 • breakpoint: kesme noktası
 • check point: denetim noktası, sağlama noktası
 • collinear points: doğrudaş noktalar
 • decimal point: ondalık noktası
 • entry point, entrance: giriş noktası
 • fixed point representation: sabit nokta gösterim
 • floating point representation: kayan noktalı gösterim
 • insertion point: (araya) ekleme noktası
 • mouse pointer: fare imleci
 • multipoint line: çok-noktalı hat
 • multipoint network: çok-noktalı ağ, çok-uçlu ağ
 • null point: sıfır noktası
 • originating point: köken noktası
 • overload point: aşırı yük değeri
 • peak point: tepe noktası, doruk noktası
 • point contact: noktasal değme, noktasal değeç
 • point drift: çalışma noktası kayması
 • point estimation: noktasal kestirim
 • point of sale: satış noktası
 • point of sales terminal: satış uçbirimi
 • point sampling: nokta örneklemesi
 • point source: noktasal kaynak
 • point to multipoint: noktadan çoklu noktaya
 • point to point circuit: noktadan noktaya devre
 • point to point communication: noktadan noktaya iletişim
 • point to point: noktadan noktaya
 • pointer instrument: imleçli alet
 • pointer: işaretçi, imleç
 • quiescent point: çalışma noktası
 • reference point: dayanak noktası
 • regular point: düzenli nokta
 • restart point: yeniden başlama noktası
 • saddle point equilibrium: eğer noktası dengesi
 • salient point: taç noktası
 • sample point: örneklem noktası
 • send point: veriş noktası
 • service access point, SAP: hizmet erişim noktası
 • signalling point: imleşim (sinyalleşme) noktası
 • singular point: tekil nokta, tekillik noktası
 • stack pointer: yığıt işaretçisi
 • tapping point: aldı noktası
 • viewpoint: bakış açısı
 • acid dew point: asit çiğ noktası
 • apparatus dewpoint: cihaz çiğ noktası
 • balance point temperature: ayar noktası sıcaklığı
 • boiling point: kaynama noktası
 • condensation point: yoğuşma noktası
 • contact point: temas noktası
 • control point: kontrol noktası
 • cut-in point: devreye girme noktası
 • cut-out point: devreden çıkarma noktası
 • dew-point: çiğ noktası
 • dew-point depression: çiğ noktasının düşmesi
 • dew-point hygrometer: çiğ noktası higrometresi
 • dew-point rise: çiğ noktasının yükselmesi
 • draw-off point: sarf yeri
 • fire point: alev noktası (alevlenme noktası)
 • fixed point: sabit nokta
 • flash point: alev alma noktası
 • flock point: çiğ noktası
 • freezing point: donma noktası
 • high point: yüksek nokta
 • ignition point: ateşleme noktası
 • melting point: ergime noktası
 • point: nokta
 • power point: güç noktası
 • pressure reducing point: basınç düşürme noktası
 • reference point: referans noktası
 • reference pointer: referans göstergesi
 • saturation point: doyma noktası
 • set point: ayar noktası
 • spray point: püskürtme noktası
 • switch on point: temas noktası
 • zero point energy: sıfır noktası enerjisi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön