Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

port

 • "port" içeren Terimler...
 • airport surveillance radar: havaalanı gözetim radarı
 • balanced two-port network: dengeli iki-kapılı devre
 • compact support: tıkız dayanak
 • computer supported cooperative work: bilgisayar destekli ortak çalışma
 • dedicated port: özgül iskele
 • dual port memory: çift erişimli bellek
 • executive report: üstyönetim raporu
 • export, to: 1) dışarı aktarım; 2) dışsatım
 • import, to: içeri aktarmak
 • inversely proportional: ters orantılı
 • n-port network, n-terminal pair network: n-kapılı devre
 • one port network: tek kapılı devre
 • output port: çıkış iskelesi
 • parallel port: paralel kapı
 • port: bağlantı kapısı; iskele
 • port concentrator: iskele trafiğini yoğunlaştırıcı
 • port contention: iskele çekişmesi
 • portability: taşınabilirlik
 • portable radio: taşınabilir radyo
 • portable radiocommunication set: taşınır alıcı verici
 • portrait printing: sayfa enine yazım
 • proportion: orantı
 • proportional action coefficient: orantılı eylem katsayısı
 • proportional action: orantılı eylem
 • proportional band of a controller: denetleyicinin orantısal kuşağı
 • proportional font: orantılı font
 • proportional printing: orantılı yazım
 • proportional spacing: oransal aralama
 • reciprocal two port network: karşılıklı iki kapılı devre
 • serial port: seri (dizisel) iskele
 • support: dayanak
 • support software: destekçi yazılım
 • supportability: desteklenebilirlik
 • symmetrical two-port network: bakışımlı iki-kapılı devre
 • terminal pair (port): bağlantı kapısı; kapı
 • transport lag: taşınım gecikmesi
 • transport layer: taşıma katmanı
 • transportation and storage conditions: taşıma ve saklama koşulları
 • wedge support: kama tanım bölgeli
 • ball bearing support: rulmanlı yatak sandığı
 • bearing support: yatak mesnedi
 • fuel transport: yakıt sevkiyatı
 • pipe support: boru desteği, askılaması
 • port: ağız, açıklık
 • portable (adj): portatif, taşınabilir
 • proportional (adj): oransal
 • proportional band: oransal band
 • proportional band control: oransal band kontrolü
 • proportional control: oransal kontrol
 • serial port: seri çıkış uçları
 • sleeve-bearing support: yatak kovanı desteği
 • sliding support: kaymalı yatak (sapport)
 • support: mesnet, yatak
 • two port valve (see two-way valve): iki geçişli vana
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön