Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

primary

 • "primary" içeren Terimler...
 • primary: birincil
 • primary Boolean functions: ana Boole işlevleri
 • primary colors: birincil renkler
 • primary emission: birincil salım
 • primary group: birincil grup
 • primary relay: birincil röle
 • primary service area: birincil yayın alanı (radyo)
 • primary standard: birincil standart
 • primary winding: birincil sargı
 • primary air: primer (birincil) hava
 • primary circuit: primer devre (çevrim)
 • primary coolant: primer soğutma maddesi
 • primary heating surface: primer ısıtma yüzeyi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • primary: birincil
 • primary Boolean functions: ana Boole işlevleri
 • primary colors: birincil renkler
 • primary emission: birincil salım
 • primary group: birincil grup
 • primary relay: birincil röle
 • primary service area: birincil yayın alanı (radyo)
 • primary standard: birincil standart
 • primary winding: birincil sargı
 • primitive: ilkel (ad)
 • primitive object: ilkel nesne
 • primary air: primer (birincil) hava
 • primary circuit: primer devre (çevrim)
 • primary coolant: primer soğutma maddesi
 • primary heating surface: primer ısıtma yüzeyi
 • prime (vb): suyla doldurarak kullanıma hazırlamak (pompa)
 • prime contractor: ana yüklenici, ana müteahhit
 • priming: ilk doldurma, çalıştırma, ilk ateşleme
 • primary air: primer (birincil) hava
 • primary circuit: primer devre (çevrim)
 • primary coolant: primer soğutma maddesi
 • primary heating surface: primer ısıtma yüzeyi
<< Anasayfaya geri dön