Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

progress

 • "progress" içeren Terimler...
 • call progress tones: çağrı kotarılma tonları
 • progressive: aşamalı
 • progressive transmission: aşamalı iletim
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • program counter: program sayacı
 • program documentation: program belgeleme
 • program: izlence, program
 • program manager: program yöneticisi
 • program module: program modülü
 • programmable execution: programlanır yürütüm
 • programmable function key: programlanır işlev tuşu
 • programmable interface: programlanır arayüz
 • programmable jack: ayarlı jak
 • programmable: programlanır, izlencelenir
 • programmed control: programlı (izlenceli) denetim
 • programmer: programlayıcı, programcı
 • programming language: programlama dili
 • progressive: aşamalı
 • progressive transmission: aşamalı iletim
 • programmable: programlanabilir
 • programmable logic control: programlanabilir mantık kontrolu (PLC)
 • programme controller: program kontrolörü (ayarlayıcısı)
 • program counter: program sayacı
 • program documentation: program belgeleme
 • program manager: program yöneticisi
 • program module: program modülü
 • programmable execution: programlanır yürütüm
 • programmable function key: programlanır işlev tuşu
 • programmable interface: programlanır arayüz
 • programmable: programlanır, izlencelenir
 • programmed control: programlı (izlenceli) denetim
 • programmer: programlayıcı, programcı
 • programming language: programlama dili
 • running of a program: programın yürütümü
 • soft function key: programlanır işlev tuşu
 • softwired: programlanmış
 • user defined key: programlanır işlev tuşu
 • user defined key: programlanır tuş
 • utility: program yardımcı program
 • PLC (see programmable logic control): programlanabilir mantık kontrolu (PLC)
 • programmable: programlanabilir
 • programmable logic control: programlanabilir mantık kontrolu (PLC)
 • programme controller: program kontrolörü (ayarlayıcısı)
<< Anasayfaya geri dön