Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

proportion

 • "proportion" içeren Terimler...
 • inversely proportional: ters orantılı
 • proportion: orantı
 • proportional action coefficient: orantılı eylem katsayısı
 • proportional action: orantılı eylem
 • proportional band of a controller: denetleyicinin orantısal kuşağı
 • proportional font: orantılı font
 • proportional printing: orantılı yazım
 • proportional spacing: oransal aralama
 • proportional (adj): oransal
 • proportional band: oransal band
 • proportional band control: oransal band kontrolü
 • proportional control: oransal kontrol
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • propagation path: yayılım yolu
 • propagation velocity: yayılım hızı
 • propagation: yayılım
 • proportion: orantı
 • proportional action coefficient: orantılı eylem katsayısı
 • proportional action: orantılı eylem
 • proportional band of a controller: denetleyicinin orantısal kuşağı
 • proportional font: orantılı font
 • proportional printing: orantılı yazım
 • proportional spacing: oransal aralama
 • proposition: önerme
 • propositional calculus: önermeler hesabı
 • propane: propan
 • propeller: pervane
 • propeller fan: aksiyal vantilatör
 • proportional (adj): oransal
 • proportional band: oransal band
 • proportional band control: oransal band kontrolü
 • proportional control: oransal kontrol
 • propane: propan
<< Anasayfaya geri dön