Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

quality

 • "quality" içeren Terimler...
 • acceptable quality level: onanır nitelik düzeyi
 • data quality: veri niteliği
 • draft quality: taslak niteliği
 • equality constraint: eşitlik kısıtı
 • inequality constraint: eşitsizlik kısıtı
 • letter quality: kurye niteliği
 • quality assurance: nitelik güvencesi
 • quality control: nitelik denetimi, kalite kontrol
 • quality factor: nitelik oranı
 • quality metric: nitelik ölçevi
 • quality: nitelik
 • quality of service, QOS: hizmet niteliği
 • stringent quality assurance procedures: sıkı nitelik güvence yordamları
 • triangle inequality: üçgen eşitsizliği
 • air quality: hava kalitesi
 • air quality control: hava kalitesi kontrolu
 • air quality sensor: hava kalitesi duyar elemanı
 • gas quality: gaz kalitesi
 • IAQ (see indoor air quality): iç hava kalitesi
 • indoor air quality: mahal havası kalitesi
 • quality: kalite (nitelik)
 • quality assurance: kalite güvence
 • quality control: kalite kontrolü
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön