Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

queue

 • "queue" içeren Terimler...
 • enqueue, to: kuyruğa sokmak
 • job queue: iş kuyruğu
 • last in first out queue: son giren ilk çıkar kuyruğu
 • message queue: ileti (mesaj) kuyruğu
 • output queue: çıkış kuyruğu
 • priority queue: öncelikli kuyruk
 • push down queue: son giren ilk çıkar kuyruk
 • queue discipline: kuyruk düzencesi
 • queue, to: kuyruğa sokmak, girmek
 • queued access method: kuyruklu erişim yöntemi
 • queued message: kuyruğa sokulmuş ileti
 • queueing delay: kuyruk gecikmesi
 • queueing system: kuyruk sistemi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • queue discipline: kuyruk düzencesi
 • queue, to: kuyruğa sokmak, girmek
 • queued access method: kuyruklu erişim yöntemi
 • queued message: kuyruğa sokulmuş ileti
 • queueing delay: kuyruk gecikmesi
 • queueing system: kuyruk sistemi
<< Anasayfaya geri dön