Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

relay

 • "relay" içeren Terimler...
 • accelerating relay: ivme bağlağı, ivme rölesi
 • balance relay: denge rölesi (bağlağı)
 • bistable relay: iki durumlu röle
 • decelerating relay: yavaşlama rölesi (bağlağı)
 • electromechanical relay: elektromekanik röle
 • frame relay: çerçeve aktarıcı
 • integrating relay: tümlevsel röle
 • measurement relay: ölçme rölesi
 • microwave relay system: mikrodalga röle sistemi
 • monostable relay: tek durumlu röle
 • polarised relay: kutuplanmış röle
 • primary relay: birincil röle
 • radio relay: radyo bağlağı (rölesi)
 • radio relay system: radyo röle sistemi
 • relay actuation time: bağlak tutma gecikmesi
 • relay actuator: bağlak (röle) eyleyicisi
 • relay: bağlak, röle
 • relay satellite station: röle uydu istasyonu
 • satellite relay: uydu bağlağı (rölesi)
 • secondary relay: ikincil röle
 • static relay: statik röle
 • step back relay: akım sınırlayıcı bağlak
 • thermal electric relay: ısıl elektrik rölesi
 • thermal relay: ısıl bağlak, ısıl röle
 • positioning relay: konum rölesi
 • relay: röle
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön